ÅSIKT

Gör som Hemingway

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Den sanna glädjen infinner sig hos oss när vi smeksamt bläddrar i nya numret av Språkvård. Redan på första sidan får vi ta del av tidskriftens klokskap: ”En grundregel är att välja det ord som den åsyftade gruppen själv föredrar. Därför kan bög förvandlas från ett olämpligt till ett lämpligt ord.”

Ja, språk kräva regler.

I en intressant artikel av Lisa Hedström och Lars Melin ifrågasätts ett av den moderna journalistikens allra heligaste kor: Ska det viktigaste komma först? Och ska det vara möjligt att stryka alla texter från slutet? Och hur viktig är denna dispositionsmodell?

Från kulturredaktionen vill vi komma med två kompletterande upplysningar. Den ena rör Ernest Hemingway, en hygglig stilist, som ju alltid strök bort början i sina noveller. Den andra upplysningen är mer intern. Kulturartiklar går aldrig att stryka från slutet; där står allt det viktiga.