ÅSIKT

Rätt att sitta kvar under Ahmadinejads Israel-tal

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
President Ahmadinejad.

En del västländer bojkottade FN:s konferens om rasism, andra lämnade demonstrativt konferenssalen under den iranske presidentens tal. Men det fanns också deltagare som applåderade Ahmadinejad, speciellt när han talade om västs tystnad under Israels krig mot Gazas civilbefolkning tidigare i år.

Sedan fanns det sådana som ogillade den iranske presidentens tal men ändå satt kvar. Till den kategorin hörde Vatikanen, representerad av dess permanenta observatör i FN, monsignor SilvanoTomasi. Han fann Ahmadinejads tal ”extremistiskt och oacceptabelt” men menar att FN till sitt väsen just är ”ett forum där alla medlemsnationer kan uttrycka sin mening”. Och då får man acceptera att ibland höra synpunkter som man själv inte delar.

Dessutom, påpekade monsignor Tomasi, bör det noteras att den iranske presidenten faktiskt inte förnekade Förintelsen eller krävde staten Israels upplösning.

Att Vatikanen inte gjorde gemensam sak med väst kan delvis förklaras med att man inte vill frondera alltför mycket mot länderna i Latinamerika, Asien och Afrika. Men att föredra dialog och diplomati framför krig och konflikt kan aldrig vara fel. Därför känns det märkligt att till och med katolska kyrkan, som annars brukar framstå som en reaktionär kraft, här uppvisade större politisk klokskap än det moderna och progressiva Sverige.

Hur Israels förhållande till det palestinska folket ska beskrivas, om man nu inte får använda orden rasism eller apartheid, har jag dock fortfarande inte begripit.

Margareta Zetterström