ÅSIKT

Balderson avslöjad – igen

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Martin Aagård om tidigare avslöjande som inte motbevisats

Magnus Sjöstedts påstående att sångaren Olle Adolphson låg bakom pseudonymen Bo Baldersons böcker i dagens Svenska Dagbladet (1 juli) letade sig omedelbart in på Wikipedia.

Sjöstedts understreckare må vara uppseendeväckande, men den lyckas knappast motbevisa Jörgen Bloms avslöjande i Aftonbladet från 1980. En adjunkt vid namn Björn Sjöberg fick pengar utbetalade från Bonniers förlag i Bo Baldersons namn till en adress på Irland, dit Sjöberg flyttat av ekonomiska skäl. På Irland var nämligen författare skattebefriade.

Att Sjöbergs inkomster steg varje år en Balderson-bok publicerats var ytterligare bevis på att han låg bakom de raljanta deckarna.

Såväl Sjöberg som Baldersons förläggare förnekade dock bestämt att så var fallet.

Samtidigt som Jörgen Blom var även Jan Guillou den hemlige författaren på spåren. När Blom publicerade sin artikel avblåste han sina spaningar. Men kanske lyckades han upptäcka förklaringen till varför så många vägrade ta Aftonbladets avslöjande på allvar: Bonniers förlag drev en stenhård ryktesspridning som gick ut på att Bo Balderson måste vara en person med djupa insikter i såväl statsförvaltningen som svenska medier. Därför har den skyldige ständigt sökts bland statsråd, pressekreterare och författare med stora politiska nätverk.

Enligt Guillou var det uppenbart om man verkligen läste böckerna att Balderson aldrig satt sin fot på en statlig myndighet och att ”hans politiska allmänbildning motsvarade vad en moderat kan inhämta från Svenska Dagbladets ledarsida”.