ÅSIKT

En protest till Göran Persson

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Jodå, också svenska författare är med i ett upprop mot kriget – dock inte via Författarförbundet utan via paraplyorganisationen Klys (som samlar bland annat författarnas, konstnärernas och skådespelarnas organisationer) och dess ordförande Peter Curman (tidigare författarboss): med stopp i dag skriver de konstnärliga utövarna på en protest som ska överlämnas till Göran Persson. Kravet är ”att Sveriges regering omedelbart och kraftfullt tar avstånd från dessa krigsförberedelser och detta krig”. Att påstå att en krigsinsats skulle vara ”en humanitär insats” är ett hån mot världssamfundets samvete, anser undertecknarna.