ÅSIKT

Lägg ägg, Thielska galleriet

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Foto: Hårdkokta hälsningar
KULTUR

Mitt påskägg är fullt av ägg.

Dessutom finns det en tom äggkartong som passar alldeles utmärkt att lägga äggen i.

Mottagaren är flera personer: Olle Wästberg, Ulf Linde, Nina Öhman samt hela styrelsen för Thielska galleriet i Stockholm som larmat och gjort sig till på kultursidorna de senaste veckorna.

De har alla tvistat om huruvida de forna intendenterna Linde och Öhman ska få bo kvar i sin bostad på galleriet eller inte. Tydligen har det varit omöjligt att komma överens om denna ganska enkla fråga utan att ta till brösttoner i offentligheten.

Förhoppningsvis kommer samtliga mottagare att noggrant lägga vart och ett av de sex äggen i sin kartong.

”Lägg ägg”, är nämligen den enkla lilla påskhälsning jag skulle vilja rikta till alla inblandade i denna allt mer generande historia.

Martin Aagård