ÅSIKT

Adieu, Bourdieu

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Foto: Pierre Bordieu.
KULTUR

I mars förra året höll Pierre Bourdieu sin sista föreläsning på den gamla förnäma lärdomsinstitutionen Collège de France, där han verkat som professor i sociologi sedan 1987. Ämnet var Pierre Bourdieu, en social självanalys. Bourdieu kom ur enkel lantlig miljö, skrev sin avhandling om folket i Algeriet.

Närheten till offren för det han kallade ”det sociala våldet” var självklar. Bourdieus mäktigaste verk är La Misère du monde. En omfångsrik kartläggning av fattigdomen, fylld av reflektioner, analyser och intervjuer.

Bourdieu var upptagen av att undersöka den symboliska makten, den sociala, kulturella och politiska. Han lärde oss begreppet ”habitus”, hur vi tolkar världen beroende på vår egen sociala position.

För Bourdieu existerade inte verklig demokrati utan motmakt. Han byggde en sådan genom sin forskning och sina allianser med fackliga organisationer och sociala rörelser. Hans bokförlag, Raison

d”agir, gav ut svidande kritiska pamfletter mot nyliberalism, mediekoncentration och företagsstyrd globalisering.

”Gauche de gauche” (vänsterns vänster), kallades hans rörelse.

Bourdieu blev 71 år. Hans fästning av motmakt rymmer Attac, Le Monde Diplomatique, bokförlag, den europeiska sociala rörelsen, akademiska institutioner och en bokhylla lärda, provocerande och djupt originella böcker.

Olle Svenning