ÅSIKT

Boken som delar Israel

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Torsten Kälvemark om den förre talmannens attack mot våldspolitik och sionism

Foto: Israeliska vänstersympatisörer demonstrerar tillsammans med palestinier och utländska aktivister i Jerusalem tidigare i år.

Det går en djup klyfta inom världens judiska gemenskaper just nu. På den ena sidan står de som av politiska eller religiösa skäl är obrottsligt lojala mot Israels regering, hur den än ser ut. På den andra möter vi dem som i en anda av judisk humanism eller liberala värderingar ser till Israels långsiktiga intressen och därför oroas av att landets nuvarande ledning slagit in på en katastrofal väg.

Ingenstans är denna klyfta mer synlig än i USA. Mot det judiska etablissemangets ovillkorliga uppslutning kring israelisk politik står den nygrundade organisationen J Street som är lika solidarisk med Israel men som just därför ser sig tvingad att vara en oppositionens röst mot ockupation och övervåld.

I Tyskland gav en tidigare styrelseledamot i det judiska centralrådet, professor Rolf Verleger, härom året ut den sorgsna betraktelsen Israels Irrweg. Han sammanfattade sitt budskap i orden: ”Judendomen, min hembygd, har fallit i händerna på människor som ser folk och nation som högre värden än rättfärdighet och nästankärlek”.

Det är i samma anda som Avraham Burg skrivit sin bok. När den kom ut i Israel blev debatten våldsam. Här framträdde en man som kommit från nationens innersta kretsar, bland annat som parlamentets talman och som ordförande för Jewish Agency. Men han hade ett budskap på tvärs mot all officiell retorik. Han skrev om ”en osund konfrontationsmentalitet” och ”den katastrofala sionismen”. Han utmanade genom att se dagens israeliska politik som en bidragande orsak till en växande antisemitism i världen. Han uppmanade Israel att inte se allt i det förgångnas perspektiv: ”Vi lever nu i det sjunde årtiondet efter förintelsen och vi måste sluta klä oss i säck och aska och i stället återvända till livet. Till ett annorlunda liv”.

Det annorlunda livet handlar inte om att förneka historien utan att sluta förneka samtiden. Burg ser i detta en ny roll för Israel: att slå larm och stå på de förtrycktas sida var de än befinner sig. Det judiska folket måste i hans profetiska vision identifiera sig med världens alla förföljda och på den grunden kunna mobilisera världsopinionen för att förhindra illdåden redan innan de inträffat.

Avraham Burgs bok är en blandning av politiska meditationer och personliga minnesbilder. Hans familj tillhörde Israels pionjärgeneration och som barn såg han Martin Buber och andra humanistiska sionister för vilka ordet ”araber” ännu inte blivit ett skällsord. Mot den bakgrunden förskräcks han av den ökande rasismen i sitt hemland där blåsvarta politiska krafter nu också sitter i regeringen.

För alla som brukar beteckna sig som ”Israels vänner” är hans bok en nödvändig läsning. Idag räcker det nämligen inte med en allmän vänskap med den judiska staten. Man måste som Avraham Burg också tala om vilket slags Israel det är man vill stödja: humanismens eller högerextremismens. Det är bara att välja.

Torsten Kälvemark