ÅSIKT

Så krossades byn av arbetslösheten

avOlle Svenning

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Samhällets sönderfall ger extremhögern medvind visar pionjärstudie

SAKPROSA Det ambitiösa Arkiv förlag som publicerar moderna samhällsvetenskapliga klassiker ger nu ut pionjärstudien De arbetslösa i Marienthal från 1933, ett slags aktionsforskning eller sociografi genomförd av de radikala forskarna Marie Jahoda, Hans Zeisel och Paul F Lazarfeld, alla närstående austromarxismen.

I den lilla österrikiska byn Marienthal blev textilindustrin nerlagd 1929 och i princip alla blev arbetslösa. Forskarna lever periodvis i byn, för samtal, noterar hur de tidigare starkt klassmedvetna och politiserade medborgarna bryts ned, resignerar och försjunker i apati. Männens dagböcker berättar om en närmast total passivisering: det politiska intresset försvinner, tidningsläsning upphör, lånen på biblioteken avtar drastiskt. Kvinnornas vardag är slitsam: matlagning, lagning och lappning av kläder, kamp för att hålla ordning i hemmet, skydd av barnen. Barnen förväntningar på livet sjunker. På sin höjd ser de fram mot ett hantverksarbete och till jul önskar de sig presenter oändligt mycket billigare än barnen i grannbyn.

Misären i Marienthal driver inte fram något socialt uppror. Utan arbete försvinner den sociala identiteten, det politiska varat, den kollektiva gemenskapen. Slutsatserna i den 80-åriga studien är i huvudsak giltiga i dagens Europa. Ett politiskt hot skymtar: Samtidigt som boken publicerades grep diktatorerna Dolllfuss och Hitler makten i Österrike och Tyskland. De tre forskarna drevs i exil och Marie Jahoda kastades i fängelse.