ÅSIKT

Han fortsatte rakt framåt

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Foto: Lars Gyllensten dog i torsdags.
KULTUR

■ ■ Lars Gyllensten träffade jag bara en enda gång. Vi var båda engagerade som inledare till ett seminarium om ikoner på Nationalmuseum. Självklart var han väl påläst även i detta esoteriska ämne. Diskussionen kom till slut att kretsa kring Gunnar Ekelöfs kända ikondikter och deras förankring i trons eller otrons värld.

Påläst var han för övrigt i de flesta ämnen, från teologi till naturvetenskap. Han var förstås, som alla nu betygar, en av 1900-talets stora svenska författare. Men han var mer än så. När jag för några år sedan i dessa spalter recenserade hans memoarer kallade jag honom för ”riksmoralisten”. Det var ett positivt epitet: mannen som satte moral och rättrådighet före kollegiala ryggdunkar.

■ ■Nu lyfts av naturliga skäl hans litterära verk fram. Kanske ska man erinra om att han också var en viktig samhällsdebattör – en stark röst mot ekonomism och storskalighet, mot övertro på teknik och tillväxtmytologi. Han kunde beteckna vår livsstil som en obscenitet i förhållandet till villkoren för den stora majoriteten av jordens befolkning.

Är det så, som någon häromdagen påstod, att han ”spårade ur” mot slutet av sitt liv? Var det egentligen inte tvärtom? En stor del av samhället växlade in på ett spår som inte stämde med hans moraliska kompass. Det skapade kanske bitterhet. Ändå fortsatte han rakt framåt.

Torsten Kälvemark ([email protected])