ÅSIKT

Brev från man till man

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
1 av 2
KULTUR

nnSven Delblanc och Vilhelm Moberg blev bekanta 1970, tre år före Mobergs död. De träffades ett par gånger och utväxlade tjugosex brev, fjorton från Delblanc och tolv från Moberg. Nu finns breven utgivna och kommenterade tillsammans med en rad texter från ett seminarium som Moberg- och Delblanc-sällskapen höll gemensamt på Väddö 2004.

Moberg och Delblanc tillhör båda Sveriges främsta prosaister under nittonhundratalet och de var båda utpräglade personligheter som skilde sig avsevärt från författarmängden. Det låter kanske spännande att få veta vad de kunde ha att säga varandra, men det är mest som det brukar när författare kommer samman. Man klagar bittert och i bästa samförstånd över korkade kritiker och giriga förläggare, och eftersom både Moberg och Delblanc blandade radikalism med starkt kulturkonservativa böjelser, suckas det också mycket om den allmänna kulturskymningen - särskilt Palme och socialdemokratin föraktas grundligt. Båda hade viss svaghet för karlaktig framtoning och i breven levereras många svordomar och det skämtas på kraftfullt manér.

Den som älskar båda författarnas romaner kan naturligtvis finna ett eller annat korn, men bland svenska författarbrev hör inte dessa till de intressantare. Från Väddö-seminariet finns ett par synpunktsrika texter om båda författarna.

Carlssons

Brev

Lennart Bromander