ÅSIKT

Måtte Artes återuppstå!

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

De flesta tidskrifter blir inte äldre än katter och några inte äldre än möss, skriver ansvarige utgivaren för Artes, Horace Engdahl, i tidskriftens sista nummer.

Trettio år. Tusentals sidor med kvalitativa essäer. Men nu är det alltså slut.

Att Artes nu läggs i graven är, för att låna en formulering ur Gustav Sjöbergs dikt kring Paul Celan, en "självdöd utanför mystiken".

Anledningen till nedläggningen är, som vanligt, bristen på pengar. Artes har ju alltid haft starka finansiärer, Konstakademien, Musikaliska Akademien och Svenska Akademien. Särskilt för den sistnämnda institutionen har det finansiella läget varit bekymmersamt. Engdahl påpekar i rätt vaga ordalag att "klimatförändringen" inte tillät någon "ny blomstring".

Det kan vara riktigt att många tidskrifter, de kortlivade alltså, görs av unga kamratgäng som behöver en plats i offentligheten. Dessa tidskrifter anses också "spegla" samtiden och har därför ett berättigande.

Sedan finns det andra tidskrifter, de som lever på sin stabilitet och sin genuina kvalitet. Till dem hörde BLM och Artes. Värdet med dessa, ska vi säga kulturkonservativa, tidskrifter är att de opererar från en suverän position i det att de slipper vara vindflöjlar, att deras räckvidd, både i tid och hållbarhet, är så omfattande. Just det kulturkonservativa draget utgör ju en radikalitet som garanteras därför att tidskiften inte behöver leva upp till kravet att vara aktuell, och att den därför breddar det vi lite högtidligt brukar kalla "offentliga samtalet".

Artes redaktörer Jan Arnald och Anna Brodow har passande valt att kalla det sista numret för "Slutet"; här finns texter kring Federico Fellini och Primo Levi, Virginia Woolf och Samuel Beckett, alla kretsande kring konsten att dö och sedan resa sig ur sin aska.

Det är sorgligt att Artes försvinner. En glädjande tanke kunde vara att den säkert uppstår från de döda. I en ny skepnad.

Anders Paulrud