1974: Göran Hägg

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Foto: Ulla Lemberg
Göran Hägg, litteraturpristagare -74, och Karl Vennberg.

Göran Hägg född 7 juli 1947 och är författare och docent i litteraturvetenskap.

Han skönlitterära debuten kom med diktsamlingen Ögon (1972). År 1978 erhöll han fil. dr.-graden på en avhandling om Övertalning och underhållning. Den svenska essäistiken 1890-1930 och har sedan dess varit docent i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Efter ett antal egna romaner utkom Den svenska litteraturhistorien (1996). Stort genomslag fick Praktisk retorik (1998) med uppföljaren Retorik idag (2002).

Göran Hägg erhöll Aftonbladets litteraturpris 1974, som bland annat motiverades med följande ord:

"För dem som kräver av en litterär text att den också ska vara sin egen tydning är Göran Hägg inte rätt författare. Han är inte rädd för att vålla bryderi. Han utsätter sig obesvärat för feltolkningar. Men det betyder inte att han skulle ha stängt in sig i det ökända elfenbenstornet. Tvärtom strövar han friare och med öppnare sinnen än de flesta omkring i en geografi och historia där aztekernas människooffer är ett lika gåtfullt och samtida tecken som den medicinska framtidens renoverade människor i deras sciencefictionlandskap. Och kärlekens jubel i denna återspegling av en framtid kan finna sitt naturliga uttryck i några rader hos Martialis om biet som ligger gömt och lyser i en bärnstensdroppe som i sin egen honung.

Kanske förbryllas vi alla något av mångfalden i speglingarna. Men få av oss kan väl undgå att övertygas av formsträngheten i denna konst och av den tydligt förnimbara lidelse som ger också experiment och pastisch en personlig prägel.

I en tid då svensk prosa alltför ofta slites mellan samvetsplåga och sociala gester har Göran Hägg i Vägen till den gyllene triangeln lyckats återupprätta en konstnärlighet som varken är undanflykt eller tillflykt utan dialektiskt fungerande litterära texter."

Bibliografi i urval: Författarskolan, Världens litteraturhistoria, Svenskhetens historia, Välfärdsåren: svensk historia 1945-1986, Vägen till den gyllene triangeln (noveller), Det automatiska paradiset (roman), Doktor Elgcrantz eller Faust i Boteå, Hjärtats diktatur, Framgångens frukt (roman), Money money (roman), Lucrezia Borgias fjärde bröllop och andra berättelser, Sommarön (roman), Alfred (roman).

Göran Hägg erhöll också John Landquists pris 2004.

Publicerad: