ÅSIKT

Aftonbladet stänger montern i protest

Åsa Linderborg om Nordiska motståndsrörelsen och demonstrationsfriheten

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Foto: Åsa Linderborg
Aftonbladet Kulturs monter 2016
KULTUR


Det råder total förvirring om fascismens vara och karaktär. Alarmisterna ropar som om fascismen är på väg att rycka lärften av Moder Svea, vilket den inte gör. Den svenska demokratin är urstark, det finns ingen som vill ha fascisternas lösningar på någonting. Polisen å andra sidan, kan inte identifiera fascisterna om de inte går och står som nassarna gjorde i Nürnberg på 1940-talet.


Att i demokratins namn förbjuda åsikter är en kontradiktion. Att förbjuda symboler såsom runmärket är meningslöst, eftersom man snabbt kan skaffa sig nya. Att förbjuda organisationer är, förutom ett ingrepp i demokratin, ostrategiskt, eftersom man snabbt ombildar sig till nya eller går under jorden med allt vad det innebär.


Men med demonstrationsfriheten följer inte automatiskt rätten att samlas var man helst önskar. Det finns ingen anledning för polisen att låta Nordiska motståndsrörelsen samlas för avmarsch just utanför Svenska Mässan, i ett läge som redan är mer än spänt.


På bokmässans lördag kommer därför Aftonbladet Kultur stänga ner montern mellan kl 13 och 14 för att delta i göteborgarnas demonstrationer mot idén om den vita rasen överlägsenhet. Vi gör det för att manifestera människovärdet. Och yttrandefriheten. Den uppmanar ju nämligen alla att säga emot den marginaliserade åsikten som är – och ska vara – grundslagskyddad. Vi uppmanar andra att följa vårt exempel.

ARTIKELN HANDLAR OM