ÅSIKT

POLITISKA DOMAR

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

■ ■I går kom Svea hovrätts dom mot de två svenskirakier som i våras dömdes av Stockholms tingsrätt till sju respektive sex års fängelse för medhjälp till terrorism. Enligt tingsrätten hade de åtalade samlat in pengar till Ansar al-Islam som är uppsatt på FN:s säkerhetslista, en organisation som kanske var skyldig till ett attentat i norra Irak i februari 2004. Själva säger männen att de bara har samlat in pengar för sociala och humanitära ändamål - för att hjälpa landsmän som fallit offer för den allierade ockupationens våld.

Hovrätten sänker straffet till fem respektive fyra år och sex månader med motiveringen att de åtalade bara samlat in en mindre summa av de 148 000 dollar som åklagaren hävdar. Männen döms också enligt lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet, den så kallade finansieringslagen, eftersom åklagaren inte kunnat bevisa att pengarna alls har gått fram till Ansar al-Islam. Livstids utvisning kvarstår.

■ ■Som vi skrev här i Aftonbladet den 15 augusti är det USA:s manikeiska världsbild som färgar både terroristlagstiftningen, åtalet och domarna. Förutom att det inte alls är bevisat att männen verkligen har finansierat Ansar al-Islams verksamhet (som vi för övrigt vet mycket lite om) – vilket ju även hovrätten medger – sitter svenskt domstolsväsen och avgör huruvida den irakiska befolkningen har rätt att göra motstånd mot en ockupationsmakt som bombar, dödar och lemlästar folk bara de råkar vara födda i ett land med väldigt mycket olja. Sett ur det perspektivet har Sverige med dessa domar politiska fångar.

Problemet är att advokaterna vägrar att diskutera målet just i politiska termer. När Erik Wijk i en paus under hovrättsförhandlingarna frågade en av advokaterna huruvida han tänkte lägga upp försvaret annorlunda den här gången, det vill säga diskutera terroristlagstiftningen som sådan, svarade advokaten att FN:s listor inte går att ifrågasätta; det är USA som bestämmer. När Wijk invände att den nya terroristlagstiftningen sätter rättssäkerheten ur spel och gjorde en jämförelse med "somaliasvenskarna" som fick alla sina tillgångar frysta på USA:s order, svarade advokaten att han inte kände till det fallet så bra - och att han heller inte var intresserad av sånt där. Detta visar, i likhet med domarna efter Göteborgskravallerna, på de svenska juristernas schizofreni: de är styrda av politiken men vägrar att befatta sig med den.

■ ■Domarna mot de två svenskirakierna är ännu ett skäl för en ordentlig diskussion: Ska Sverige verkligen anpassa sin rätt till USA:s och EU:s påstådda "kriget mot terrorismen"? Eller ska vi låta Sverige präglas av rättssäkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter?

Åsa Linderborg, Erik Wijk