ÅSIKT

För ankar i den skånska myllan

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Litterära stenar 3

Varför den 67 meter långa, av 59 stora block byggda skeppssättningen heter Ales stenar undandrar sig rent av Nationalencyklopedins vetande.

När Anders Österling satt där och hämtade inspiration till dikten med samma namn brusade det av Östersjön kring stenarnas stäv, järn möter brons och skeppskungen seglar rakt in i döden någonstans i vår tids gryning och ankrar för tid och evighet upp i den skånska myllan. Det är så vackert att man känner saltstänket i ögonvrån.

Dock har dessa mörka stenar och de ljusare av kvartssandsten knappast stått ”vakt sedan hedenhös”, forskningen talar om vikingatid. Besök på kvällstid anbefalles icke, ty – enligt skalden – ”folket säger / att backen spökar – att den gnyr och ropar / i senhöstmörkret som ett krigiskt läger.”

Gunder Andersson