ÅSIKT

Svenska Pen får skylla sig själva

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Foto: Per Groth / AFTONBLADET / 4400
Elisabeth Åsbrink

avÅsa Linderborg

KULTUR

Det är många som har reagerat på min artikel om bokmässan (Aftonbladet 30 maj).

En är Svenska Pens nyvalda ordförande Elisabeth Åsbrink, som menar att: "Svenska PEN har inte deklarerat en officiell hållning till Bok och Bibliotek 2017 av det enkla skälet att beslutet kring mässan kommer att fattas på nästa styrelsemöte i juni. Inte heller har Svenska PEN uttalat sig om vilka som bör eller inte bör närvara där, vare sig under förra ordförande eller nuvarande."

Svenska PEN får skylla sig själv om de känner sig missuppfattade. De har allt sedan förra året varit helt paralyserade i den fråga som handlar om deras huvuduppdrag – att försvara det fria ordet. Man kan till exempel jämföra Svenska PEN:s vinglande med Finska PEN, (som i allra högsta grad är intressant att lyssna på då mässans temaland är Finland.

I sammanhanget vill jag uttrycka min förhoppning till Åsbrink som ny ordförande för Svenska PEN, hon har i egna sammanhang varit väldigt tydlig i den här frågan.

Även Kjell Westö vill ha en rättelse. Det är en kommunikationsmiss mellan honom och förlaget att han ett tag bojkottade Bokmässan. Som jag nämner, väger han mycket förtjänstfullt argumenten för och emot i Hufvudstadsbladet. Gå in och följ debatten om yttrandefriheten där! Den håller en helt annan nivå än den svenska.