Mats Dagerlind: ”Likhet inför lagen väger lätt”

Samnytts utgivare bemöter Eric Rosén om förtalsdomen – och får svar direkt

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Domen mot mig är djupt problematisk, skriver Mats Dagerlind, ansvarig utgivare för Samnytt, i ett svar till Aftonbladets Eric Rosén.
Domen mot mig är djupt problematisk, skriver Mats Dagerlind, ansvarig utgivare för Samnytt, i ett svar till Aftonbladets Eric Rosén.

Att Aftonbladet gläds åt att deras ideologiska konkurrenters granskande journalistik stoppas med lawfare-metoder är tyvärr inte förvånande. Domen mot mig och Samnytt för förtal är dock långt ifrån så ”rätt” som Eric Rosén gör gällande. Tvärtom är den djupt problematisk.

Osmakligt insinuerar Rosén att Samnytt hänger ut journalister därför att de inte är svenskar. Om han satte foten utanför sin mediala vänsterbubbla skulle han veta att vi kritiskt uppmärksammat både honom och en rad av hans pursvenska redaktionskamrater.

Rosén tillskriver sig ett ’vithetsprivilegium’ och tror sig veta att ’rasifierade’ journalister har det betydligt tuffare i vårt förment rasistiska samhälle. Tingsrätten ägnar sig åt liknande analyser. Likhet inför lagen väger lätt, identitetspolitik tyngre.

”Det finns goda skäl att försvara mycket vida publicistiska ramar” skriver Rosén och säger sig förespråka en ordning där MO är den instans den som upplever sig kränkt i media bör vända sig till. Men det får finnas gränser menar han – ”högerradikala blaskor” som Samnytt kan klämmas åt med lagboken så de skräms till insikt om att vissa företeelser granskar vi inte i Sverige.

Domen kommer att överklagas. Frågor är inte förtalspåståenden. I motsats till Rosén finner juridikprofessor Mårten Schultz domslutet bekymmersamt ur tryckfrihetssynpunkt. JK har tidigare avvisat Alnahhals klagan. Juryn och två av tingsrättens tre ledamöter som dömt i det enskilda målet är partipolitiskt tillsatta lekmän. Det är svårt att få en opartisk rättegång under sådana förhållanden.

Skulle den fällande domen stå sig i högre instans blir det en mörk dag för pressfriheten.

Mats Dagerlind
Chefredaktör och ansvarig utgivare för Samnytt

Svar direkt

Att Mats Dagerlind tycker att jag har fel i min text om Samnytt och förtalsdomen överraskar nog få. När han ifrågasätter att journalister som rasifieras har en annan yrkestillvaro än till exempel jag gör han det dock mot bättre vetande, då det finns åtskilligt som visar just detta, även från forskningens håll.

Till exempel omskrevs en färsk rapport i våras där det framgår att just de journalister som har ”utländsk bakgrund” är mer utsatta. En rapport från FOI visade i slutet av förra året på samma tendens:

”Journalister är också den yrkesgrupp som utsätts för störst andel hat relaterat till ursprung och etnicitet”, konstateras i rapporten.

Den som är mottaglig har inte svårt att tillskansa sig kunskap om att det är såhär det ser ut. Men eftersom Samnytt är en sajt som, menar jag, har mycket större problem med antirasism än med rasism är det helt logiskt att Dagerlind har en annan bild. Jag tror inte heller att det ligger i hans intresse att ändra sig och misstänker att denna slutreplik inte förändrar hur Samnytt ser på saken framgent.

När det gäller den pressetiska biten har Dagerlind dock rätt i att det alls inte är självklart vad som hör hemma i en rättssal och vad som inte gör det. I den frågan var jag dock tydlig från början. Det är nästan alltid bättre att angripa skadliga publiceringar via det pressetiska systemet än via tingsrätten. Det hindrar dock inte att det finns fall där jag uppfattar en förtalsdom som rimlig.

Eric Rosén
Biträdande kulturchef på Aftonbladet

Publisert:

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturchef Karin Petterson guidar till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.