ÅSIKT

Läs på om svenska språkarvet, Åkesson

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

SD omedvetet om sina egna rötter och 1930-talets nazism

Historia uppenbarligen inte högerledaren Åkessons paradgren.

Jimmie Åkesson visste inte i tv häromdagen att Finland blev ryskt 1809. Märkligt att han inte ens känner till sitt eget ideologiska födelseår.

Snabbkurs: Fram till och med 1700-talet innebar svenskheten att vara undersåte till en svensk kung och en svensk adel. När vi förlorade Finland förklarade Essaias Tegnér att vi måste inom Sveriges gräns erövra Finland åter, och därmed var en nationalistisk vurm född.

Folkvisor samlades in och anpassades för salongerna. Efter en skandinavistisk utvikning tog det nationella tänkandet åter fart fram mot sekelskiftet 1900 då Anders Zorn uppfann midsommarfirandet i Dalarna och bestämde hur svensk folkmusik skulle låta för att vara korrekt. Arthur Hazelius samlade ihop resterna av en folklig kultur på Skansen. Den höll ju på att dö av emigration och industrialisering.

Både Zorn och Hazelius – och många andra – arbetade uppifrån. De var uppfinnare, gjorde en enhetlig kultur av splitter och readymades. Att utnämna förra sekelskiftets kultur till det enda verkliga kulturarv vi har är djupt okunnigt.

Hur nationalismen vindlat sig fram genom 1900-talet och fram till Jimmie Åkesson vet vi lite mera om. Men SD, detta parti som hävdar arv och historia, verkar totalt omedvetet om sina egna rötter också borton 1930-talets nazism.

Jimmie Åkesson visste inte heller att drottning Kristina ligger begravd i Peterskyrkan i Rom. En svensk monark som abdikerade, blev papist och intrigerade om italienska kronor ska man helst tänka bort ur historien.