ÅSIKT

Fascismen luftar sig i Ungern

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

"Nynazister grundar ett helt legalt parti"

Foto: IFRÅGASATT Ungerns Parlament.

szló F Földényis underkänner demokratin i EU:s eftersläntrare, det alltmer högerextremt influerade Ungern i senaste Ord&Bild. ”Sett från Öst var vi den gladaste baracken i lägret”, skriver han om tiden före

Foto: László F Földényis

1989, men ”sedan ungefär två år tillbaka talar antisemiterna hos oss inte längre kodat utan helt öppet, fascistiska åsikter kan här luftas inom legala ramar, nynazister grundar ett helt legalt parti, i en veckotidning – som den nuvarande
statsministern från högerpartiet anbefaller sina anhängare att prenumerera på – manas läsarna öppet att förstöra böcker skrivna av samtida ungerska författare ( Konrád, Nadas, Kertész, Esterházy).” Den antisemitiska hetskampanjen mot Kertész har pågått sen han fick Nobelpriset 2002.

Annars uppskattar jag mest de essäliknande recensionerna: Sanne Näslings av Åsa Nelvins Gattet (nyutgåvan), Jenny Högströms av Michel Houllebecqs La carte et le territoire, Leif Holmstrands av Ann Heberleins En liten bok om ondska. Personliga, genom- och fritänkta, hatälskande läsningar som gör verken rättvisa snarare än ger betyg.