ÅSIKT

Till salu: Iraks konstskatter

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Plundringen pågår fortfarande efter tio år av ockupation

På Medelhavsmuseet i Stockholm talade Hashim Al-Tawil på onsdagskvällen om plundringen av Iraks kulturarv under den USA-ledda invasionen och påföljande ockupationen.

Al-Tawil, konsthistoriker verksam i USA, inledde med att inskärpa att amerikaner inte är dumma, de är bara  oinformerade. Stormedierna, med New York Times i spetsen, som möjliggjorde invasionen med vinklad bevakning håller nu folket ovetande om följderna.

Tiotusentals föremål från tiden för vår civilisations födelse har plundrats och skingrats under USA:s ledning av landet. Parader på historiska monument har genomförts, skändningar som i Abu Ghraib fast mot historien och minnet.

Två saker stod fram som extra förfärande: plundringen pågår fortfarande, efter tio år av ockupation har de öppna arkeologiska tummelplatserna fortfarande inte säkrats. Ett solklart brott mot Genèvekonventionen.

Och det finns bevis för att handlare och samlare, många av dem miljardärer i amerikanska lydstater som Saudiarabien, gjort upp om affärer med ovärderliga föremål redan innan invasionen inleddes.

Det och det föremålet, från det och det museet, till den och den samlaren, för det och det priset. Tanksen rullade in, portarna ställdes vidöppna, först kom de professionella tjuvarna, sedan den hungrande mobben.

Vad som återigen blir tydligt är att den hydra som är kolonialismen och imperialismen aldrig nedkämpats, den antar bara ständigt nya former.

Joar Tiberg

Al-Tawil talar igen i dag kl 13.00 på ABF–huset i Stockholm. Tomas Bolme läser nyöversatt irakisk poesi.