ÅSIKT

Makten & maken

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

avClaes Wahlin

KULTUR

Kulturborgarrådet lade ut granskning – på sin mans företag

Foto: SCANPIX
Lennart Nordfors och kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt – gifta och affärspartners.

Länge talades det om armslängds avstånd när det gällde kulturpolitiken. Madeleine Sjöstedt (FP), däremot, vill gärna ha fingrarna riktigt kladdiga i den kulturella syltburken. När remissvaren från det fria kulturlivet skulle behandlas av kulturförvaltningen i samband med förslaget till det nya kulturstödet (beslut i går), så lade man av någon anledning ut granskningen på Gullers Grupp, en reklambyrå – eller ”informationsrådgivare” – som man kallar det.

Att lägga ut remissbehandlingen på en pr-byrå är i sig unikt. Kanske handlar det om ett slags rädsla för att få ett horn i sidan till de remissvar som ställt sig kritiska till förslaget. Men i en intervju i Svenska Dagbladet den 31 oktober, där det framgår att det tar ungefär 45 minuter att läsa de 28 remissvaren, så säger Patrik Liljegren, Sjöstedts kulturstrateg, att de själva har läst dem, men att det ger en ökad trovärdighet att någon annan tittar på det utifrån också.

Utifrån? Madeleine Sjöstedts man, Lennart Nordfors sitter i Gullers Grupp, där han är vice vd sedan 2004, styrelseledamot sedan 2010 och senior advisor. Låt vara att det är tjänstemännen som står för upphandlingen, men frågan är moraliskt sett minst sagt komplicerad och de privata banden mellan kulturborgarrådet Sjöstedt och pr-byråns vice vd redovisas ingenstans.

I deras senaste årsredovisning kan man läsa att Gullers Grupp ”är branschledande när det gäller kommunikation som rör myndigheter, kommuner och landsting och kommunikation som rör verksamheter som finns i gränssnittet mellan privat och offentlig sektor. Här har vi unika kunskaper.” Det är inte den vackraste svenskan, men man kan väl kommunicera med annat än med språk.

Man berättar vidare att man ägs av sina medarbetare, vilket naturligtvis får var och en att göra sitt yttersta. Förra året hade man ett arvodesnetto på 48 miljoner och 1,3 miljoner per anställd.

Stockholms stads kulturförvaltning hör till de som har tecknat ett ramavtal med Gullers, så delar av Lennart Nordfors inkomster kommer direkt eller indirekt från Madeleine Sjöstedt. Kanske är det sådana slags samarbeten som också kulturarbetarna uppmanas att bli bättre på.

I sammanhang som anses av vikt skulle Madeleine Sjöstedts agerande och avtalet med Gullers Grupp ifrågasättas. Men nu handlar det ju bara om konst och kultur. Eller ska vi börja säga konster?