ÅSIKT

Inget stopp för svenskt gasland

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Sverige tillåter prospektering av fossilt bränsle genom ”fracking”

Det blev inget svenskt förbud förra veckan mot ”fracking”, att utvinna olja eller gas genom att spränga skifferlager med kemikalieblandat vatten under extremt tryck. Bara Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade för motionen.

I USA har tekniken bland annat gett upphov till brännbart dricksvatten, som kan beskådas i ett antal Youtube-filmer. Det är frigjord metan löst i vattnet som skapar den spektakulära, men bland lokalbefolkningen mindre uppskattade, effekten. Tekniken har torrlagt städer i södra USA genom sin törst efter enorma vattenmängder, och kopplas till allvarliga föroreningar av grundvattnet. Dessutom tycks det som att den kan utlösa jordbävningar.

Dokumentären Gasland, från 2010, och dess uppföljare Gasland part 2 från i år, skildrar miljökonsekvenserna, men också industrins metoder för att dölja dem: såsom egna ”dokumentärer” och uppgörelser med drabbade familjer i utbyte mot löften om total tystnad. Tidigare i augusti skrev en familj i Pennsylvania under ett avtal som förbjuder även deras i dag omyndiga barn att någonsin under sin livstid uttala sig om fracking.

Huvudargumentet för dem som röstade emot förslaget om svenskt förbud, är att frågan kommer att behandlas på EU-nivå. Av EU:s statschefer har hittills Storbritanniens David Cameron redan förklarat att “ett förbud vore ett stort misstag”. I Sverige har företaget Gripen Gas fått tillstånd att prospektera efter skiffergas på 13 platser.

Jon Weman