Allt mitt är inte ditt

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Mikael Strömberg hoppas på en fällande dom mot Pirate Bay

”Den som håller i en rock medan någon annan misshandlar en person är delaktig i brottet”, sa åklagare Hans Roswall i sin slutplädering i Pirate Bay-målet i måndags.

Piraterna har medverkat till geschäftliknande kopiering, och för det bör de straffas.

Försvaret menar att verksamheten, tekniskt sett, är lovlig. Att medverkansansvaret måste se annorlunda ut på internet, som bygger på länkar och hänvisningssystem. Ansvaret mellan de åtalade måste individualiseras.

Det kan låta komplicerat, men det duger med ringa kunskaper i upphovsrätt för att förstå vad rättegången egentligen handlar om: etik.

Ju mer sofistikerad tekniken för digital distribution blir, desto längre bort förflyttas alla inblandade från ”verket i sig”. Avståndet har skapat en unik dubbelmoral, där till och med artisten till slut välkomnar fildelning för att inte stöta sig med fansen, men samtidigt vill förbjuda olaglig kopiering.

Moralen befinner sig i ett spänningsfält mellan frihet - äganderätt, immaterialitet - materia, intimitet - globalisering.

Från början var det provocerande enkelt: man stjäl inte filmer, musik och datorspel, ställer sig på ett torg och delar ut till folk som passerar. Allt mitt är inte ditt!

Fildelarkulturen är en typisk community-kultur med sin speciella etik. Rutinerna skapar trygghet, svängrum, revir, social status. Kulturen hålls samman genom ömsesidig tolerans och respekt. Upphovsrättslagen som har sina rötter i medeltidens boktryckarrätt, Kungliga förordningen från 1855, Bernkonventionen 1886 och Romfördraget 1961, är förstås en hopplöst föråldrad konstruktion. Den bidrar till att vi tänker analogt trots att verket numera är digitalt.

Ipred-lagen och diverse licensförfaranden (till exempel Spotify) förmår bara tillfälligt lappa ihop en gammalmodig konvention. Och här finns all anledning att anklaga medieindustrin för feghet och seghet och att den inte tagit sitt etiska ansvar.

Fildelningen kommer inte att upphöra och den kommer alltid att ligga steget före lagstiftningen. Därför ser jag gärna en fällande dom, för att sätta press på lagstiftarna och industrin.

Mikael Strömberg

Publicerad: