ÅSIKT

Vem blir det nästa gång?

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Tidningen Tromb avstår från bidrag till stöd för Mana

■ ■ Med anledning av Kulturrådets hot om att strypa tidskriften Manas anslag, tackar vi på Tromb nej till det bidrag på 75 000 kronor som myndigheten beviljat oss. Vi tänker inte sitta tysta medan regeringen och dess utnämnda tjänstemän utför politisk censur. I dag är det Mana som tystas, vem blir det i morgon?

Censuren av Mana kan vara ett tecken på vilken ny kulturpolitik vi har att se fram emot: en som med all tydlighet visar ett förakt för oberoende journalistik.

I det senaste numret av tidningen Tromb skrev vi om denna medieutveckling. Vi beskrev hur ägarkoncentrationen blivit ett hot mot den samhällsgranskande journalistiken, om hur oberoende röster motarbetas och köps upp, och om hur regeringen gett sitt medgivande när enskilda medieägare brutit mot lagstiftningen.

■ ■ När vi skrev om regeringens nya kulturpolitik fick vi ironiskt nog erfara den själva. Strax innan publicering försökte statssekreterare Ragnwi Marcelind, ordförande för vår största bidragsgivare Allmänna arvsfonden, förhandsgranska materialet för att se till att vi inte skrivit något olämpligt. Att Kulturrådet nu agerar på samma vis är kanske bara ett sammanträffande?

En handfull personer på Kulturrådet har upprörts över Manas politiska innehåll och har av den anledningen velat strypa dess anslag. Diskussionen uppkom då Dilsa Demirbag-Sten, som sitter i Kulturrådets referensgrupp, motiverade sin önskan att censurera Mana med motiveringen att den är för israelkritisk.

För mindre än ett år sedan skrev Dilsa Demirbag-Sten ett långt upprop till stöd för Lars Vilks teckning av Muhammed som rondellhund: ”Till de fundamentalistiska grupper som kräver inskränkningar av demokratiska länders yttrandefrihet måste svaret vara tydligt: vi tolererar inte en avdemokratisering av det liberala samhället.”

■ ■ Då handlade frågan om att stödja åsikter oavsett hur obekväma de kunde vara. Försvaret av yttrandefriheten gäller tydligen bara obekväma åsikter som man själv håller med om.

När Mana publicerar tankeväckande, upprörande och vassa reportage är det omöjligt att hålla med dem om allt, men de fyller en viktig funktion i samhället. Genom sin blotta existens garanterar Mana, liksom många andra samhällsmagasin, att den svenska offentliga debatten inte enbart styrs av en handfull medieägare, med samma åsikter. Kulturrådets uppgift är just att värna denna mångfald, men men det struntar man alltså fullkomligt i.

■ ■ Om inte Mana får något stöd, vill inte vi heller ha det. Till dess att Kulturrådet omprövar sin roll som statlig censurmyndighet och öppet förklarar att vårt stöd inte är politiskt villkorat tackar vi vänligt men bestämt nej till de bidrag vi blivit beviljade. Vi uppmanar alla tidskrifter att följa i vårt beslut och hoppas att vår gemensamma protest kan få Kulturrådet att återgå till sin viktiga samhällsfunktion: att värna om mångfalden och yttrandefriheten.

Emma Backman
Johannes Wahlström
Thobias Fäldt
/Trombs redaktion