ÅSIKT

Tror på en muslimsk messias

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Religionshistoriker Eli Göndör om bakgrunden till IS blodiga ideologi

Foto: AP
Apokalyptisk världsbild Unga IS-krigare på ett träningsläger utanför Mosul i Irak i början av året.

IS är en av de mest hatade organisationerna i världen. Trots det har den inte bara lyckats överleva utan också expandera och dra till sig anhängare världen över.

Lika tydlig är den avsky många muslimer känner för rörelsen. Inte minst gäller det shiamuslimer eller andra förgreningar av islam som av IS inte anses ha några andra rättigheter än en plågsam död.

Därför är det kanske viktigare än någonsin att finna definitioner och kunskap som kan urskilja IS från andra ideologier.

Inom forskningen betecknas IS som en takfir-salafistisk jihadistisk grupp. Salafismen, med sin önskan att leva som Muhammed och hans anhängare för 1 400 år sedan, behöver inte nödvändigtvis vara kopplad till våld.

Inte heller räcker det med jihad, i betydelsen heligt krig, för att definiera gruppen eftersom den i det avseendet skiljer sig från den gängse uppfattningen bland muslimer. Där är det heliga kriget mer komplicerat än att skära halsen av dem som godtyckligt pekats ut som otrogna. Det är här de otrogna, kafir, kommer in i bilden och därmed takfir, vilket betyder att förklara någon som otrogen.

IS anser att islam bör utövas som man tror att Muhammed och hans anhängare gjorde, döma dem som inte håller med som otrogna och döda eller förtrycka dem. Därav den långa definitionen.

Kvar står frågan vad det är som fascinerar anhängarna.

Svaren finns i William McCants bok ISIS the apocalypse; the history, strategy, and doomsday vision of the Islamic state. McCants är Fellow vid Brookings center of Middle East policy och föreståndare för Project on US relations with the Islamic world vid samma institut.

Med gedigen kunskap om islams ur-kunder och tillgång till en omfattande samling dokument förklarar McCants IS apokalyptiska föreställningar om en förlösande messias, mahdi, som är av Profetens släkt och ska återupprätta ordning och muslimers heder världen över.

Enligt McCants började sådana förställningar florera under islams formativa period på 600- och 700-talen då det nya imperiet styrdes av det Umayyadiska kalifatet från Damaskus. I berättelserna leds trupperna av män med svarta flaggor som utkämpar det sista avgörande slaget i norra Syrien.

Berättelserna och profetiorna om den yttersta tiden finns inte i Koranen. De är samlade i hadith, som är en ofantlig samling berättelser om hur Muhammed och hans anhängare levde.

Ibn Majah är en av de sex viktigaste samlingarna. Den innehåller 4 000 berättelser, vilka är samlade i 32 böcker fördelade på 1 500 kapitel. Därmed kan var och en finna vad den söker i dessa samlingar.

Den arabiska våren och dess efterföljande konflikter gav IS ledning precis den fond av osäkerhet och lidande som behövdes för att koppla ihop den jordiska verkligheten med de apokalyptiska beskrivningarna. Assad, kristna, shiamuslimer och andra minoriteter definierades genast som kafir och allt pekade på att det jordiska helvetet snart skulle bytas ut mot att den muslimska gemenskapen förenades i en ny och bättre tid. 2012 trodde hälften av arabvärldens muslimska befolkning på 380 miljoner människor att deras messias var på väg.

Huruvida de hänsynslösa avrättningarna var rätt eller fel rådde det delade meningar om inom organisationen. Så småningom fick andra ge vika för rösterna som menade att olydnad var ett tecken på att rörelsen inte varit tillräckligt brutal.

”Hudud”, som betyder gräns, är en mindre del av sharia. Den befattar sig med bestraffningar för sådant som anses vara brott mot Gud och är väldigt upptagen av sexualmoral. Alla former av utomäktenskapligt sex och homosexualitet faller inom ramen för hudud och ska därför straffas med döden. Gärna offentligt och så smaklöst som möjligt, genom exempelvis stening eller halshuggning.

Hudud användes flitigt som avskräckningsmetod, av både IS och olika IS-affilierade grupper ute i världen vilket snarare väckte människors avsky än sympati.

Nyansskillnaderna mellan olika islamiska ideologier kan lätt anses vara betydelselösa. IS använder varje anklagelse mot islam eller muslimer i allmänhet för att upprätthålla bilden av ett diffust väst som hotar islam och därför måste bekämpas.

McCants bok förmedlar de tydliga definitionerna och skarpa gränserna som behövs, inte bara för att identifiera det onda utan också för att befria de goda från misstankar.

Eli Göndör

Eli Göndör är fil.dr. i religionshistoria inriktning

islamologi vid Stockholms universitet och senior fellow på Timbro.

ARTIKELN HANDLAR OM