ÅSIKT

Akademisk guldgruva – nu på klickavstånd

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Svenska doktorsavhandlingar publiceras nu gratis på nätet

De flesta doktorsavhandlingar som publiceras i Sverige kan läsas gratis på Digitalt vetenskapligt arkiv. Nu har Uppsala universitetsbibliotek även börjat digitalisera och lägga upp tusentals vetenskapliga texter från 1600-talet och framåt där.

Det är ett gigantiskt material, och nästan allt man klickar på är spännande. A E Afzelius Akademisk afhandling om tjenstehjon (1806) undersöker medeltidens tjänstetvång – dåtidens arbetslinje. I Om Lapparne och deras gudar (1848) konstaterar J H Schröder att många samer fortfarande är fast i ”vantro”. Han undrar varför renhornen alltid bevaras: ”Kanhända offras de ännu åt gudarne?!”

De svenskspråkiga gamla texterna går att förstå med lite hjälp av Svenska akademiens historiska orddatabas. Men tyvärr är många av avhandlingarna på latin. Det är begripligt att 1600-talets vetenskapsmän ville bli lästa utomlands. Men de borde ha publicerat sina forskningsresultat på svenska också så att vi efterkommande kunde läsa dem.

I dag skrivs, enligt Språktidningen, nästan nio av tio avhandlingar från svenska universitet på engelska. Det är inte särskilt långsiktigt tänkt. Vad som räknas som modernt världsspråk skiftar. Ibland snabbt. Andelen tyskspråkiga vetenskapstexter minskade drastiskt efter 1943, då Tyskland plötsligt slutade vara den coolaste supermakten. Vem vet hur många som förstår engelska om 200 år?