ÅSIKT

Unga väljer en fråga

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

När partipolitiken som bäst håller på att dö ut, ägnar Nätverket Tromb sina två senaste nummer av tidskriften tromb åt demokratin. I De kallar oss slackers kan man läsa att de politiska ungdomsförbunden kommer att vara utdöda år 2017 om de fortsätter att tappa medlemmar i samma takt som under de senaste åren. Slöa och likgiltiga ungdomar? Nej, menar tromb, de väljer i stället att engagera sig i enfrågerörelser och solidaritetsföreningar. De flesta är dock trots allt inte politiskt aktiva, eftersom de inte anser att någon lyssnar på dem.