ÅSIKT

Fildelarnas hemliga uppmarsch

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

■ ■Det förefaller uppenbart att fildelarna blir allt fler och att de också blir fräckare. Flera auktoritativa källor hävdar att fildelare visat sig helt öppet, inte bara på gatorna utan också, vilket oroar många föräldrar, utanför skolor och daghem.

Lokalradions trafikredaktion varnade häromdagen trafikanterna sedan en fildelare blivit synlig på Essingeleden strax söder om avfarten till Västberga i Stockholm. Tydligen hade fildelaren lyckats hoppa över ett stängsel och sökte sig därefter längs motorledens högra kant i samma riktning som trafiken.

Tillkallad polis kunde dock inte hitta fildelaren medan däremot varningen utlöste flera häftiga undanmanövrer som i sin tur orsakade en masskrock med ett hundratal inblandade fordon.

■ ■Finns verkligen fildelarna, frågar sig allt fler, eller har de uppstått i folkfantasin.

Jag vill därför ta tillfället i akt att först och främst konstatera att fildelare finns och att det inte - vilket personer som bara har skogs-tv och saknar dator tror - handlar om delning av mat. Däremot är rädslan helt klart överdriven.

Det finns ingen anledning till överdriven panik.

Föräldrar kan utan risk släppa ut sina barn att leka och ensamma kvinnor lämna bostaden då skymningen faller.

Man undrar ju lite över de människor som slår larm så fort ryktet om en fildelare sprider sig. Sålunda har händelserna i Östra Vidringe nyligen fått stor medial uppmärksamhet sedan en fildelare skulle ha blivit iakttagen utanför samhällets grundskola.

Kyrkoherden i Östra Vidringe tog initiativ att bilda en krisgrupp som genast spred sig ut i klassrummen för att lugna barnen. Effekten blev som väntat mycket lyckad och vid dagens slut lämnade barnen skolan gråtande. Kyrkoherden fick ett kort av sig själv publicerat i lokaltidningen och hyllades för sin insats.

■ ■Kyrkan som i trettio år stått nära nog tom under högmässan fylldes av folk som lade rikligt med kollekt och kyrkoherden ägnade sin predikan åt kyrkans roll att verka där nöden finns.

I vilket fall greps flera personer som såg skumma ut av polisen som gjorde ett tillfälligt men synnerligen impopulärt avbrott i sin pågående innebandyturnering. De gripna visade sig dock inte vara fildelare och de poliser som utdelade flera batongslag kommer att få svara inför en internutredning.

nnLyckligtvis lyckades ett par poliser hindra en kollega från att skjuta en av de gripna. Samtidigt nådde ett anonymt meddelande medierna. Innehållet gick ut på att polisens nya ammunition inte biter på fildelare.

Här kan man för en gångs skull hålla med justitieminister Bodström som gjorde ett av sina sällsynta framträdanden i tv och ansåg att problemet med fildelarna knappast löses genom att man burar in dem.

Han bemöttes dock av kristdemokraternas ledare, Göran Hägglund, som hävdade att fildelarna uppträder onaturligt och att socialdemokraterna försöker ställa sig in bland fildelarna för att vinna höstens val. Hägglund sade sig förespråka det kristna kärleksbudskapets maning till en försonlig inställning men framhöll att hans parti är motståndare till att äktenskap mellan fildelare regleras.

Det synes vara betryggande för den allmänna ordningen att kriminologerna nu har sagt sitt för att lugna en alltmer skärrad allmänhet. Sålunda framhåller Brå, Brottsförebyggande rådet, att risken för att möta och attackeras av en fildelare klockan 15.43 en tisdag på t-baneperrongen under Stockholms central inte är större än att träffas av en komet.

■ ■Därmed behöver man lyckligtvis inte heller fästa så stor vikt vid Per Ahlmark som genast framträtt och sagt sig veta att det är Usama bin Ladin som står bakom den hemliga uppmarschen.

Doktor Gormander