ÅSIKT

Två svåra år – för välfärden

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Orättvisorna har ökat i regeringen Reinfeldts Sverige. Detta märks i de senaste opinionsmätningarna. Oppositionen har samma försprång, 12,7 procent, enligt både Sifo/SvD och Synovate/DN.
KULTUR

Sverige håller på att stöpas om i grunden. Orättvisorna ökar och socialförsäkringarna ersätts av marknadslösningar för den som kan betala.

För de flesta krymper marginalerna, samtidigt som de välavlönade får stora skattelättnader.

När medelklassen gynnas solidariserar den sig uppåt – så krossas idén om en gemensamt finansierad välfärd för alla.

Just som tiotusentals människor kastas ut i arbetslöshet, träffas alliansen i Varberg för att intensifiera högeroffensiven.

Daniel Suhonen sammanfattar två års regeringspolitik och finner en dagordning: Det här är vad högerregeringen borde tala om i dag.

DET HÄR ÄR DEN BORGERLIGA REGERINGENS HÖGERKROKAR

Bostäderna

Utförsäljning av allmännyttan. I Stockholm har 38 500 av 95 000 kommunala hyresrätter bildat bostadsrättsföreningar.

Bostadsbyggandet har minskat med 28 procent.

Sänkt fastighetsskatt – men bara för dem med dyrast villor.

Inriktning mot marknadshyror.

Slopat investeringsstöd till hyresrätter.

Allmännyttans hyresledande roll urholkas.

Vård och omsorg

Stopplagen bort, tillåtet att sälja ut universitetssjukhus.

Patienter med privat sjukvårdsförsäkring går före i kön.

Barnsjukhuset Martina tar bara emot barn med privat vårdförsäkring – eller som betalar 1 400 kr för ett besök.

Vårdval Stockholm omfördelar resurser till välbärgade områden från socialt utsatta.

Miljön

Kollektivtrafiken dyrare.

Dubbelt så mycket pengar satsas på vägar som på järnvägar.

Stöd till länstrafiken för nya tåg tas bort.

Kulturen

Avgifter på statliga museer.

Slopat stöd till En bok för alla.

Utbildning

Friskolorna utarmar den kommunala skolan, snart går vartannat barn i Stockholm i privat skola.

Komvux bantas kraftigt över hela landet.

Betyg i ordning och uppförande.

Studerandevillkoren i a-kassan bort.

Ändrade behörighetsregler till högskolan.

Socialförsäkringarna

Lägre tak i sjukförsäkringen.

Sänkt ersättning i föräldraförsäkringen.

Sänkt inkomsttak i a-kassan.

Sjukpenningen begränsas till ett år.

Försämrad förtidspension.

Pensionärer betalar högre skatt än löntagare.

Familjepolitiken

Kommunala vårdnadsbidrag betalas med pengar från förskolan.

Ingen lag om könsneutrala äktenskap.

Jobbet & facket

Kostnaden att vara med i a-kassan har ökat med 140 procent.

Urholkade turordningsregler.

Arbetslivsinstitutet nedlagt, neddragningar på Arbetsmiljöverket.

Försämringar i arbetsmarknadsutbildningarna.

Kollektivavtalen hotade av EU-domstolen.

Stora varsel inom industrin.

Urholkade turordningsregler.

"Ungdomsrabatten" innebär att företagen anställer billigare – utan att några nya jobb skapats.

Integration

Begränsad anhöriginvandring.

Arbetskraftsinvandring utifrån arbetsgivarnas behov.

Flyktingar från krigsdrabbade områden nekas asyl.

Skatterna

Sänkt inkomstskatt – 75 procent av skattesänkningarna hamnar hos halvan med de högsta inkomsterna.

Förmögenhetsskatten avskaffas.

Avdrag för hushållsnära tjänster.

Sänkta bolags- och företagsskatter.