Vi gjorde allt för att samtalet skulle hållas

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

KULTUR

Stadsbibliotekarie Katti Hoflin svarar Åsa Linderborg

Katti Hoflin, stadsbibliotekarie i Stockholm.
Foto: Björn Lindahl
Katti Hoflin, stadsbibliotekarie i Stockholm.

REPLIK. Bibliotek ska ”verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning” (SFS 2013:801). Det är en viktig utgångspunkt för Stockholms stadsbiblioteks arbete med litteratur och debatt. I våra bibliotek finns kontroversiell litteratur, som vi sätter i sammanhang. I våra bibliotek ska också svåra och heta debatter får föras, exempelvis om yttrandefriheten och dess gränser.

Därför är det olyckligt att det framstår som att Stockholms stadsbibliotek ställt in det samtal om normer inom scenkonsten, som skulle hållits ikväll. Tvärtom har vi arbetat för att kunna hålla samtalet i egen regi, när Nationella Dramaturgiatet i helgen beslutade att ställa in det gemensamma arrangemanget.

Debatten som uppstått kring evenemanget började förra veckan, om att vi på Stockholms stadsbibliotek använt ett kränkande ord i kommunikationen kring programmet. Detta var dumt och olämpligt och vi ändrade därför den formuleringen och bad om ursäkt. Samtidigt betonade vi att detta tagit fokus från samtalets kärna om konstens villkor, yttrandefrihet och normer. Som Åsa Linderborg skriver valde vi också att förstärka säkerheten denna kväll, eftersom det var viktigt att kunna genomföra evenemanget trots att det uppstått kraftig debatt.

Det var därför från Stockholms stadsbiblioteks sida aldrig tvekan om att programmet skulle genomföras. Det stämmer att vi arbetade för att bredda panelen, eftersom vi tog till oss av kritiken att panelen skulle kunna ha innehållit större bredd av åsikter och perspektiv. Det var dock aldrig ett krav från vår sida, utan snarare ett arbete för att göra programmet ännu mer relevant än det redan var.

Här har det dessvärre uppstått ett olyckligt missförstånd mellan Stockholms stadsbibliotek och Nationella Dramaturgiatet, när diskussionen om samtalets inriktning och panelens sammansättning fortsatte. Nationella Dramaturgiatet fattade under helgen beslutet att ställa in evenemanget, vilket Stockholms stadsbibliotek beklagade. Därefter växte tanken fram hos oss om att hålla evenemanget i egen regi, vilket vi arbetade för att göra. Eftersom Nationella Dramaturgiatet varit samarrangör och haft hela kontakten med paneldeltagarna så tog detta dock lite tid. Till sist ledde det dessvärre till att alla paneldeltagare inte längre var tillgängliga och vi tvingades avstå från att arrangera i egen regi. Men vi kommer, så snart det är möjligt, att arrangera ett eller flera samtal på temat.

Jag beklagar att det uppfattats som att Stockholms stadsbibliotek svajat i en viktig fråga, när vi i själva verket fortsatt på den inslagna vägen att stå upp för fria, demokratiska bibliotek, där både litteratur och paneldeltagare kan väcka reaktioner. Vi arbetade för att genomföra evenemanget men dessvärre lyckades vi inte med det. Men vi kommer att fortsätta hålla samtal om yttrandefrihet, konst och normer i samhället. Och min förhoppning är att den som klippt sitt bibliotekskort i vredesmod istället ska känna stolthet över sitt bibliotek.

Katti Hoflin

Stadsbibliotekarie

Publicerad:

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturchef Karin Petterson guidar till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.