ÅSIKT

Museet som spelplats

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Tillfällig spelhall slarvar bort kulturen

Game on 2.0 pågår.

Man skulle kunna hävda att gratis inträde till statliga museer skulle resultera i att museerna blir mer kommersiella, att de skulle tvingas söka alternativ finansiering.

Tekniska Museets utställning, om det är rätt ord, Game on 2.0, påstår sig visa historik och kultur kring dataspelen. I själva verket är det helt enkelt en gigantisk spelhall, med över hundra olika spel som trakteras av besökare från, säg tre år och uppåt. Korta texter (med typsnitt från Minecraft) nämner gärna namn på företag och spelutvecklare, men ingenting om spelkulturen, inte en rad om dess plats, betydelse eller funktion i samhället. Däremot finns det en rad värderingar i texterna; grafiken var en gång undermålig, etc.

Utställningen kommer från Barbican Enterprises, som curerar en rad turnerande utställningar. Man köper ett paket. Där finns även Designing 007 50 år av James Bond-stilen, eller en utställning om animation. Det är alltså en producent som befinner sig med minst en fot i den kommersiella världen. Game on 2.0 har turnerat och sålts till olika museer i över 30 städer sedan 2002. Och naturligtvis uppdateras den hela tiden, om inte de senaste spelen fanns med, då skulle väl besökarna (eller ska vi säga kunderna?) utebli.

Inträdet till Tekniska Museets utställning är inte gratis. Vad händer om det blir gratis och museerna får fritt spelrum? Tar spelhallen, den bokstavliga såväl som den bildliga, över helt och hållet då? Behövs det kanske en räddningsplan för museernas kommersiella beroende?