ÅSIKT

Rädda konst åt alla!

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Gunno Sandahl om regeringens sparchock mot folkrörelsernas utställningar

Foto: Puss, Alfons! Genom Konst åt allas utställningar får barn och unga tillgång till samtidskonst, som här på Hammarkullens bibliotek i Göteborg.

Nästa år försvinner stödet till Konst åt alla, folkrörelsesatsningen som har förgyllt hela Sverige med konst sedan 1977. Tusentals Folkets hus, bygdegårdar, folkparker och Våra gårdar har gestaltats och smyckats ut med samtida konst: öppna mötesplatser som är tillgängliga för alla och som årligen når miljontals besökare. Nu stoppar regeringen det oväntade mötet mellan publiken och konsten. Priset? 3,5 miljoner kronor. En budgetpost värd motsvarande knappt 70 meter motorväg. Verklighetens konst är på väg att försvinna.

De drastiska nedskärningarna drabbar både konstnärlig gestaltning och inköp av konst till tusentals samlingslokaler. Människor får det svårare att möta konsten på sina egna villkor i sin närmiljö. Samtidigt visar en färsk opinionsundersökning, som United Minds gjort på uppdrag av Folkets hus och parker, att 84 procent tycker det är ganska eller mycket viktigt att alla som bor i Sverige kan ta del av ett brett utbud av kultur. Har inte verkligheten gått förbi våra politiker när de inte ser vad deras väljare så starkt efterfrågar?

Genom Konst åt alla får barn och unga i sin vardag ta del av samtidskonst. Nästkommande år kommer exempelvis vår omåttligt populära konstutställning En egen värld – Tove Jansson och Mumintrollen, som turnerat land och rike runt sedan 2008, ha nått över 100 000 barn och unga. En satsning som är gratis för alla barn och som även landets konsthallar och bibliotek står på kö till för att boka. På så vis kan konsten förena; oavsett bakgrund, inkomst, politisk åskådning och intressen vänder sig verklighetens konst till alla medborgare. Genom Konst åt alla vill vi sänka trösklarna till konsten genom att visa konsten på vardagens mötesplatser.

Man kan fråga sig varför kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth inom loppet av ett år väljer att utesluta välfungerande verksamhet från regeringens kulturbudget – som genom ideella organisationernas insatser servar en stor del av befolkningen till en försvinnande liten peng. Varje år når vi nämligen miljontals besökare på vitt skilda platser som festivalen Piteå dansar och ler, Folkets hus i Söråker och Visingsös bygdegård mitt i Vättern. Där finns verklighetens konst i form av utställningar, gestaltningar och andra konstverk.

Det är särskilt beklagligt att regeringen krossar en konstsatsning när Kulturrådets och Sveriges kommuner och landstings nyligen gjorda studie visar att hela en av fyra kommuner skär ned på kulturanslagen i år. Det är i ekonomiska kristider regeringen behöver ta ansvar för hela Sverige och stötta de ideella krafter som gör det möjligt för människor att möta konsten i vardagen. Allt annat är dålig hushållning med skattebetalarnas pengar.

Regeringen har nyligen lämnat kulturpropositionen Tid för kultur. Där skriver man om bättre villkor för det civila samhällets organisationer (folkrörelser). Betoningen av den ideella kultursektorns betydelse är ett av huvudinslagen i den föreslagna kulturpolitiken. Men i verkligheten gör regeringen tvärtom – man avskaffar stödet till folkrörelsernas konstbildande verksamhet.

Kristdemokraternas ledare Göran Hägglund har försökt att göra sig till talesperson för verklighetens folk i kulturfrågor och hävdar att kulturen är allför elitistisk. Men att göra konsten tillgänglig utanför storstäderna är ointressant. I?stället väljer Göran Hägglund att avskaffa stödet till Konst åt alla.

Regeringen säger sig vilja ”främja ett lokalt och regionalt engagemang” där regionerna ska få större inflytande. Konst åt alla är en verksamhet som äger rum lokalt utanför storstädernas konsthallar. Men regeringen väljer att i stället avskaffa stödet.

Regeringen förespråkar den så kallade arbetslinjen, som även inkluderar bildkonstnärerna. Konst åt alla engagerar och ger konstnärer uppdrag och köper deras konstverk. Men regeringen väljer att avskaffa stödet till Konst åt alla.

I SVT:s Kulturnyheterna (23 mars) berättar kulturministern att hon vill bli ihågkommen för projektet Skapande skola. Detta projekt har ministern haft svårt att finansiera genom nya resurser till kulturdepartementet. För att hitta pengar till Skapande skola väljer kulturministern att med ett enda pennstreck radera bort en väl fungerande och uppskattad konstnärlig verksamhet som både röda, gröna och blå regeringar i årtionden har investerat i.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroths kulturpolitik finns formulerad i kulturpropositionen Tid för kultur. När företrädarna för över 2? 700 mötesplatser vill träffa kulturministern och tala om konsten i verkligheten har hon inte tid.

Gunno Sandahl
Kulturchef,
Folkets hus och parker