ÅSIKT

Stalin är nyliberal

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

■ ■Nyliberaler tror sig alltid äga sanningen och har övertygelsen att det bara finns en enda väg. Det formar dem till auktoritära personligheter, och däri ligger som jag ser det ett stalinistiskt drag. Auktoritära människor är som bekant i regel också rädda. Kombinationen av rädsla och auktoritär hållning gör det så svårt att samtala med dem; de lyssnar aldrig utan proklamerar för att inte tvingas misstänka att de någon gång skulle kunna ha fel.

Häromdagen framträdde en av den sortens nystalinister i radio: det var tidskriften Neos direktör Nicklas Lundblad som kommenterade den så kallade lasermannens nådeansökan. Livstid ska vara livstid, sa han, eller helst ännu längre. Ska straffet bli meningsfullt, måste en person som begått flera brott få flera straff adderade - två hundra års fängelse föreslogs.

■ ■Straffdebatten i dag handlar dessutom alltför mycket om "allmän- och individualprevention", tyckte han. Syftet med straffet är att ge brottsoffret upprättelse och därför borde ingen dömd få nåd utan att brottsoffren fått yttra sig. Straffets främsta syfte borde med andra ord vara hämnden. Så talar en person som kommit långt bort från ett humanistiskt och humant förhållningssätt. Att offret vill hämnas kan man förstå, men om staten påtar sig rollen som ställföreträdande hämnare blir rättssamhället omöjligt att upprätthålla. Folkdomstolar hör inte hemma i ett sådant. De förekom däremot i Stalins Sovjet.

Folkomröstning om benådning är för övrigt en inte alldeles säker metod. Det var en gång en brottsling som röstades fri medan den oskyldige spikades upp på korset. Men den historien förstår jag att Lundblad aldrig har hört talas om.

Bengt Göransson ([email protected])