ÅSIKT

Varför skulle vi begripa?

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

■ ■På webbsajten för EU:s ministerråd kan man nu läsa ett ”utkast till ändringsfördrag”. Texten är det nya förslag till text som ska ersätta EU-konstitutionen som väljarna i Nederländerna och Frankrike förkastade i folkomröstningar.

Den spolade texten var eländig på många vis: full av militarism, centralstyre och marknadsliberalism.

Men den var åtminstone läsbar.

I Frankrike läste en mycket stor del av väljarkåren igenom förslaget innan majoriteten av väljarna beslöt sig för att rösta nej.

Det nya förslaget till ”ändringsfördrag” är i det närmaste oläsligt. Det består av en rad, mer eller mindre kryptiska, ändringar av de fördrag som redan finns. Till det kommer protokoll och förklaringar som har avgörande betydelse för textens innehåll. För den som inte sitter även med EU:s nuvarande fördrag framför sig, oändligt tålamod och god kännedom om EU:s fördragstexter, är texten knappast möjlig att tyda.

■ ■Ändå är det i allt väsentligt samma gamla förslag som läggs fram en gång till: EU-rätten överordnas fortfarande nationell lag, inklusive våra grundlagar. EU är lika marknadsliberalt som tidigare. EU militariseras i en utveckling som ”kommer att leda till ett gemensamt försvar”. Unionens makt ökar kraftigt samtidigt som de stora ländernas makt i unionen stärks på små staters bekostnad. Och Sverige saknar fortfarande undantag från EU:s gemensamma valuta.

Men kanske spelar det ingen roll för EU:s makthavare att vår nya grundlag är obegriplig för de flesta av oss som ska styras av den. De är inte intresserade av vad vi tycker. Och varför ska texten behöva vara läsbar? EU-konstitutionen ska ju ändå trumfas igenom utan vare sig debatt eller folkomröstningar.

Jonas Sjöstedt