ÅSIKT

Slut på Krut i skoldebatten

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Det talas ofta om flumskolan men sällan om flumpolitiken. Ändå är så många av de politiska idéerna på skolområdet trosföreställningar bortom fakta och analys. På få politikområden är det lättare att vädja till populismen eftersom alla gått i skolan och alla vet hur den egentligen bör vara.

Det behövs alltså en kritisk utbildningsdebatt. Den har hittills kunnat föras i Krut, en talande förkortning för Kritisk utbildningstidskrift. Forskare och erfarna lärare har i den haft ett forum där ett bärande tema genom åren varit ”den dolda läroplanen”, det outtalade kunskapsstoff som skolans själva institutioner och regelverk förmedlar.

Nu tystnar denna viktiga röst: det senaste numret av Krut är det sista. Ekonomin är en av orsakerna, bland annat det minskade statliga stödet till samhällsdebatterande tidskrifter. Man måste hålla med redaktionen om att det är extra olyckligt att Krut måste läggas ned just när en bred diskussion om skolans personliga och samhälleliga mål är viktigare än på längre. De som för 35 år sedan bildade den första redaktionen skulle knappast i sina vildaste fantasier ha kunnat föreställa sig den ökade segregationen i den svenska skolvärlden.

Sätt det här numret på en säker plats i bokhyllan. Det kommer att bli historiskt. Tunga analytiska skribenter som Sven-Eric Liedman, Peter Gärdenfors, Ingrid Carlberg och Donald Broady ger perspektiv från en forskningsfront som skolpolitiker ofta ignorerar. Lika viktig är förstås en observation av lärarstudenten Idah Mathérn, en av dem som ska bära upp framtidens skola. Hon undrar hur någon kan försvara större klasser, färre speciallärare och minskade biblioteksresurser samtidigt som skattepengar plockas ut som vinster ur friskolor.

En rimlig undran. Att det mot den bakgrunden är svårt att rekrytera ungdomar till lärarutbildningarna är kanske inget att förvåna sig över. Vem vill ha en arbetsplats som förslummas även om lönerna skulle höjas?

Den kritiska skoldebatten måste föras vidare i nya former. Men arvet från Krut förpliktar.

Torsten Kälvemark