ÅSIKT

Ändamålet helgar inte RF:s medel

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Fysiska angrepp i hemmet är förkastliga oavsett vem som drabbas

Om jag förstår Oisín Cantwell rätt är ”den rådande samhällsordningen” och ”parlamentarismen” liktydig med "demokratin”. Den som vill avskaffa denna samhällsordning - det vill säga "den rådande" - är därför antidemokrat.

Så kan man förstås tänka. Men då har man också som demokratifiende utdefinierat alla som drömmer om och verkar för just en annan samhällsordning – i vänsterns fall en ordning med mer jämlikhet, med ekonomisk och social demokrati, en ordning utan rasism och könsförtryck. En ordning där ”demokratins ideal präglar hela samhället”, som det heter i det socialdemokratiska partiprogrammet.

Det är Revolutionär Fronts metoder för att uppnå detta mål – fysiska angrepp på nazister i deras hem – som är förkastliga, inte målen i sig.