Nordiskt samarbete i riskzon

Publicerad:

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Nätverk för forskning, idédebatt och folkbildning hotas av minskad budget

Aleksandr  Lukasjenko.
Aleksandr Lukasjenko.

Vitryssland stängde för snart tio år sedan den enda högre utbildningsinstitutionen som inte stod under direkt statligt inflytande. Vid European Humanities University utbildades en kader av humanister och samhällsvetare som enligt statsmakten var opålitliga och svårstyrda. Universitetet tvingades flytta till Vilnius i Litauen och stöds numera bland annat av Nordiska Ministerrådet.

Ett utbyte har inletts mellan de vitryska universitetslärarna och Nordiskt Sommaruniversitet (NSU). Det senare startades 1950 som ett samarbete mellan lärosätena i de Nordiska länderna, men upptagningsområdet har sedan dess utvidgats till de Baltiska länderna.

NSU är ett forum över nationsgränserna för forskning, idédebatt och folkbildning som involverar både akademiker och en intresserad allmänhet. Kanske är det denna unika blandning som förklarar varför NSU har legat i framkanten med att fånga upp nya idéströmningar.

Kvinnoforskning, freds- och konfliktforskning, och humanekologi är tre ämnen som gavs utrymme i NSU innan de vann acceptans på universiteten. Tillsammans med Nordiskt Journalistcenter i Århus och Nordiska Seminariet för kritiker och författare utgör NSU en del av en större, Nordisk offentlighet.

Nu hotas dessa institutioner av nedskärningar i Nordiska Ministerrådets budget, framdrivna av en rad danska regeringar. Nedprioriteringen av Nordiskt samarbete kan tyckas särskilt märklig i en tid när regionen kring Arktis får en allt större geopolitisk tyngd, och när EU-projektet har börjat knaka i fogarna.

Säga vad man vill om Aleksandr Lukasjenko, han har förstått utbildningsinstitutionernas roll i ett land att forma landets framtida intellektuella elit. Därför försökte han stänga ner European Humanities University. Avvecklingen av motsvarande institutioner i Norden drivs i stället fram av en bristande förståelse och ett ointresse bland tjänstemän och beslutsfattare för dylika institutioner.

Johan Söderberg

Sociolog, verksam vid Écoles des Ponts, Paris

Publicerad:

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturredaktion guide till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.