ÅSIKT

Walk over

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Per Svensson läser tidskriften Tvärdrag

Ser att jag omnämns som ”ärkefiende” i intervjun med Nina Björk. Det gläder mig eftersom det innebär att det finns åtminstone något jag kan hålla med om. Som inbjuden recensent från andra sidan kullen vill man ju ogärna racka ner på allt.

Låt mig därför börja med det positiva. Det är utmärkt att SSU-tidskriften Tvärdrag och dess redaktör Daniel Suhonen (medarbetare också på denna sida) försöker diskutera liberalismens position och roll i samtiden. Det borde fler göra. Inte minst liberaler.

Försökets utfall är mindre roligt.

Fram till slutet av 70-talet var det mesta finfint. Sen kom Timbro och Margaret Thatcher och förstörde världens bästa land. Det är den historia Tvärdrag berättar. Man har hört den förr.

Den skulle vinna på att breddas och fördjupas, kanske till och med kompliceras.

Om det ideologiska klimatet i Sverige i dag är ett annat än på 50- och 60-talet beror det förmodligen inte enbart på att SAF-tjänstemannen Sture Eskilsson 1971 skrev en pm till sin styrelse och därmed la grunden för tankesmedjan Timbro. Också andra faktorer kan ha spelat en viss roll, exempelvis välfärdssamhällets egen sociala dynamik (förskjutningen från hyrestrea till radhus), det sena 60-talets antiauktoritära kulturrevolution, de demokratiska revolutionerna i Östeuropa, internet.

Men Tvärdrags huvudnummer är ett reportage av två journaliststudenter som ännu en gång berättar historien om Sture Eskilsson och Timbro. Reportaget kompletteras sedan bland annat med ett persondiagram som för tankarna till den organiska kemins molekylmodeller.

Det ska illustrera att många borgerliga opinionsbildare har kontakter med varandra. I en artikel i anslutning till diagrammet avslöjar Tvärdrag att en hel del moderater har varit verksamma i organisationer med anknytning till näringslivet. Somliga moderater har till och med arbetat i näringslivet. Anders Borg, till exempel, har inte bara jobbat på Riksbanken utan också på SE-banken. The horror, the horror...

Mycket mer blir det inte. Tidskriftens redaktör och skribenter tycks inte ens ha nuddat vid tanken att det finns en paradox inbyggd i själva premissen för detta temanummer. Om ”nyliberalerna” nu lömskt och framgångsrikt lyckats hjärntvätta Sverige är det då inte märkligt att ”liberal” (med eller utan prefix) fortfarande är ett av politikens och kulturdebattens mest omtyckta och gemenskapsframkallande skällsord?

Som liberal (utan prefix) hade jag sett fram mot en match. Tvärdrag lämnar intellektuell walk over.

Per Svensson
kulturskribent i Sydvenskan