ÅSIKT

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Foto: Maciej Zaremba berättar med smittande entusiasm om kulturens sociala betydelse.
KULTUR

Kultur, -en, -er, av latinets cultus, odling – vanlig beteckning för en form av mänsklig kommunikation vars nytta inte kan mätas i reella värden, dvs i pengar.

Emellertid har det gjorts många behjärtansvärda försök att påvisa att kultur faktiskt kan ha ekonomisk och social betydelse. Amerikansk militär använder rockmusik vid så kallade ”förstärkta förhör” på Guantánamo och kor sägs mjölka bättre om man spelar Mozart i ladugården.

I Dagens Nyheter den 6 feb 2011 rapporterar Maciej Zaremba med smittande entusiasm om ett projekt där svenska chefer i tio månaders tid regelbundet fått lyssna till Kafka, Schnittke och vittnesmål från Auschwitz och Buchenwald. Projektet ledde inte bara till dristigare och mer empatiska chefer utan också till att halten av det nyttiga hormonet DHEA-S ökade i deras underlydandes blod vilket enligt Zaremba leder till att de senare blir piggare, ystrare och frejdigare till sinnes, sover bättre och orkar mera.

Sålunda kan de överlevande från koncentrationslägren, vilkas berättelser använts i experimentet, känna att deras lidande inte varit förgäves.

Sparande, -et, -en – en osolidarisk, girig handling. Sant fosterländska personer ägnar sig i stället åt att låna pengar för att öka konsumtionen och stimulera tillväxten och därigenom rädda vårt framtida välstånd.

Sparandet i vårt land har dessvärre slagit djupa rötter i en snål och ängslig befolkning. Hela generationer av svenskar uppfostrades i ett kontraproduktivt tänkande via den kommunistiska tidningen Lyckoslanten som tvångsdistribuerades till folkskolebarnen.

På senare år har Riksbanken dock bestraffat spararna och stimulerat lånarna genom kraftfulla räntesänkningar. Nu återstår för samhället den pedagogiska uppgiften att redan i förskoleåldern lära barnen att låna pengar till omedelbar konsumtion via studiebesök på kasinon och banker.

Carsten Palmær