Billigt, Bildt!

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Maj Wechselmann om utrikesministerns dåliga undanflykter och ett alltför slappt KU

Bildt.
Bildt.

Följande skämt går mellan svenska journalister: –Vet du vad som är skillnaden mellan Gud och Carl Bildt? – Gud tror inte att han är Carl Bildt.

Skämtet gör mig en aning bekymrad: tror journalisterna att Bildt själv tror på sitt storvulna patos när han angriper journalister? Bildt har snackat bort de anklagelser som inkommit till riksdagens konstitutionsutskott två gånger, men någon borde begära en tredje omgång: Ingen annan än Bildt har haft så direkta kopplingar mellan sina privata vinstintressen och sina politiska aktiviteter.

Han har låtit sig betalas av Lundins företag som är känt för sina djupt oetiska traditioner (de bröt guld i Sydafrika under hela bojkotten under apartheidtiden fram till 1988, även när alla andra hade dragit sig ur, bröt koppar i det krigsdrabbade Kongo, FN svartlistade Lundin och anklagade Sverige för att vara medbrottsling om man inte stoppade Lundin). Lundin Petroleum, före detta Lundin Oil, står sedan 2003 anklagat som upphov till de grövsta övergreppen mot lokalbefolkningen i Västra Nilens delta i Sudan. Bildt kan inte snacka bort de privata kontakter han har haft med folkmördaren, den sudanske presidenten Al Bashir, för att få ett nytt avtal för Lundin Petroleum.

Bildt är unik, han tillhör en säregen utländsk politikerkultur – han identifierar sig med Bushetablissemanget, där politik flyter ihop med vinstintressen.

Det har tagit för lång tid för svensk media att förstå omfånget av hans affärer. Med hänsyn till Irak och Sudan återstår en hel del. Båda affärerna har haft långtgående konsekvenser för Sverige.

Bildt lät sig 2002 värvas av The Committé for the Liberation of Iraq, med ordförande Bruce P Jackson, som just avgått som chef för världens största försvarsindustri, Lockheed Martin. Bildt börjar jobba och lobba för Irakkriget med tidningsartiklar i inhemska såväl som utländska tidningar. Samma år ingick Bildt i styrelsen för kapitalförvaltaren, Legg Mason, som investerar miljarder i Lockheed Martin. Under Irakkriget fördubblades värdet på Lockheed Martins aktier och Legg Masons aktier steg därför också kraftigt.

Bildt fick som styrelseledamot i Legg Mason aktieoptioner för 9 miljoner kronor och placerade en del av dem i Legg Masons dotterbolag Royce & Associates, ett dotterbolag som äger USA:s största porrfilmsproducent och porrdistributör, New Frontier.

Sten Sjögren på Göteborgs-Posten begärde och fick av regeringskansliet ut den exakta summan för Bildts placeringar i Royce & Associates, nämligen 246 368 kronor. Bildt blev rasande och skrev att GP använder ”Kpml(r)-metoder”. Beskyllningen förskräckte media: Bildts kommentar valsar runt i tidningar och tv, fast Sten Sjögren knappast har sysslat med annat än fakta.

Bildt skriver även till GP: ”Det säger sig självt att styrelsen i Legg Mason inte ägnar sig åt investeringspolitiken i företaget”. Påstår Bildt på fullt allvar att han inte vet att han har varit styrelseledamot i ett företag som placerar pengar i vapen, tobak och porr?

I konstitutionsutskottet förklarar Bildt att han som styrelseledamot i Legg Mason framför allt sysslade med etikfrågor, ”Public Governance”. Varför ifrågasatte ingen detta påstående under utfrågningen?

Bildts optioner i Legg Mason är som sagt kvar augusti 2008. Knappast en korrekt placering för en utrikesminister.

2008 hjälper Bildt USA-regeringen att kamouflera pågående utpressning av Irak. Amerikanerna hotar irakiska regeringen med att konfiskera 56 miljarder dollar om inte landet ställer upp med baser och luftrum för USA:s eventuella aggressioner mot grannarna. Bildt arrangerar en givarkonferens i Stockholm, samtidigt som de amerikanska förhandlarna försöker att utpressa regeringen i Bagdad.

Lundin Petroleum är kvar i Sudan och har påbörjat ett nytt projekt 2007–2009, fast bojkotten mot investeringar i Sudan växer från dag till dag i det internationella samfundet.

2002 reser Ian Lundin, VD för Lundin Petroleum, tillsammans med Bildt för att teckna avtal om bolagets fortsatta exploatering i de områden (Västra Nilens Övre delta block 5 B) där befolkningen just har fördrivits och mördats. Varför var Bildt med? Han satt i styrelsen för Lundin Petroleum, hans styrelsearvoden varierade från 300 000 till 440 000 kronor från 2001 till 2006.

Konstitutionsutskottet tar aldrig upp Lundin Petroleums historik. Bildt får oemotsagt säga: ”Jag skulle nog vilja påstå att Lundin Petroleum har legat i framkant när det gäller att ta fram uppförandekoder för företag i sådana här länder…”

Följande framkom inte heller under konstitutionsutskottets utfrågningar:

Tre rapporter från Human Rights Watch, Christian Aid och Amnesty ger en samstämmig bild av Lundin Oil/Lundin Petroleums agerande i Sudan: Lundin Oils borrningar gynnades av den sudanska regeringens övergrepp mot den lokala befolkningen. Lundin byggde en åtta mil lång ”allvädersväg” för stora kostnader mellan sin bas och borrplatsen. Vägen användes av regeringen för att angripa den lokala befolkningen som protesterade mot borrningarna, de flesta byar längs vägen har numera bombats eller bränts ner. I det område som specifikt exploaterades av Lundin Oil, Block 5 A, fördrevs cirka 50 000 människor; barn och gamla mördades. Ingen har kunnat återvända.

När Bildt i konstitutionsutskottet skulle redogöra för vad han gjorde hos Sudans president, sa han bland annat: ”Jag ägnade betydande tid – det var kanske lite frilansverksamhet, på sitt sätt – åt att få igång en fredsprocess där nere…. Jag la ett betydande engagemang i detta på min fritid….”

Vi har tyvärr inte sett minsta resultat av Bildts fritidsengagemang för fredsprocessen i Sudan. Lundin fortsätter att borra i Block 5 B.

Är Bildt en utrikesminister värdig Sverige?

Maj Wechselmann

Publisert:

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturchef Karin Petterson guidar till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.