ÅSIKT

Klart att vi kan sköta översättarstödet!

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

■ ■Med anledning av Dag Klackenbergs och Thomas Rönströms artikel ”Stöd för vad då?” är några klargöranden nödvändiga.

Det statliga stödet är inte avsett att gå till Svenska Förläggareföreningen eller till svenska bokförlag. Det är de utländska förlagen som kan få stöd, vilket i många fall kan vara avgörande då de ska fatta beslut om översättningar. Det är för oss angeläget att svenska författare har samma förutsättningar som i andra länder, inte minst de nordiska, att bli översatta och publicerade utomlands. Det statliga stödet som hittills administrerats av Svenska institutet och som varit betydligt lägre än våra grannländers finns inte längre kvar.

Vårt engagemang i denna fråga handlar i första hand inte om pengar. En del av våra författare låter litterära agenter sköta utlandsförsäljningen, och förlagen är då inte alls inblandade. När förlagen ansvarar för utlandsförsäljningen får de en provision på författarens royalty. Men det har betydelse för den svenska litteraturens utveckling att den blir översatt, att författarna når läsare i andra länder.

■ ■Stödet föreslås hanteras av Bokbranschens Finansieringsinstitut AB – ett dotterbolag till Svenska Förläggareföreningen – vilket tidigare utan anmärkningar under över 20 års tid hanterat det statliga stödet till bokhandeln. Klackenberg och Rönström satt under många år i styrelsen och vet att det fungerade väl, att verksamhetsformen gjorde att man kunde kombinera statlig översyn med branschens kunskaper och erfarenheter. Regeringen förslår nu att institutet under ett nytt namn får ett nytt uppdrag. Konstruktionen med en av regeringen utsedd ordförande och med all den insyn och de kontrollmekanismer som ett avtal med staten innebär kommer att säkerställa att hanteringen sker på ett korrekt sätt.

■ ■Skulle det föreslagna Centrum för svensk litteratur på sikt komma att få ytterligare uppgifter, t ex att främja litteratur och läsning, föreslår vi i vårt remissyttrande en översyn av såväl organisationsformen som ägarförhållandena.

Kristina Ahlinder
Kjell Bohlund
Direktör resp. ordförande i Svenska Förläggareföreningen