Lita inte på Mauricio Rojas

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

ÅSA LINDEBORG om arbetarrörelsen och skolan

■ ■I går larmade Mauricio Rojas i Dagens Nyheter om den socialdemokratiska ”indoktrineringen” i skolan. De får nämligen inte lära sig att Oppfinnar-Jocke ensam byggde landet, utan att arbetarrörelsen var en pådrivande kraft.

Rojas har läst fyra läroböcker och sammanfattar resultatet i (S)kolan: Om politisk snedvridning i grundskolans läroböcker, utgiven på regeringens propagandacentral Timbro.

Dessvärre har han även läst min avhandling Socialdemokraterna skriver historia. Historieskrivning som ideologisk maktresurs 1892-2000 (Atlas 2001) som stöd för sina slutsatser. Där dekonstruerar jag den socialdemokratiska partihistorikens mytbildning – men jag studerar även läromedlen, vilket Rojas inte låtsas om. Förmodligen för att jag visar att läroböckerna i historia under hela 1900-talet uttrycker den borgerliga hegemonins fundament: man prisar entreprenörerna, marknadsekonomin och klassamarbetet.

■ ■Synen på arbetarrörelsen ändrar sig dock över tid. Fram till 1950-talet demoniseras eller negligeras den. Efter andra världskriget får eleverna lära sig att arbetarrörelsen verkat för demokrati och välfärd. Det är ingen orimlig historieskrivning.

Orimligt är däremot att en politisk kommissarie i form av Mauricio Rojas utifrån en folkpartistisk syn på världen granskar läroböckerna – och blir tagen på allvar.

Rojas åberopar UOK, Upplysning om kommunismens historia, finansierad av Svenskt Näringsliv. UOK påstod häromveckan ( Dagens Nyheter 9 maj) att svenska ungdomar vet för lite om kommunismens illgärningar. Fler än hälften begriper inte att demokrati och marknadsekonomi är samma sak!

Undersökningen bygger på en metod med samma vetenskapliga precision som slagrutan. I skottgluggen står inte de som försvarar Gulag – för de finns inte – utan alla som ifrågasätter nyliberalismen. Alla som tror på en solidariskt finansierad välfärd.

Att sån här galenschaft får sånt genomslag visar att det finns en ideologisk mottaglighet inom samhällseliten. Vi kan vänta oss fler utspel på DN Debatt.

Åsa Linderborg

Publicerad:

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturredaktion guide till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.