ÅSIKT

Erst das Geld 2

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Nu har Bundesgerichtshof i Karlsruhe (Tysklands högsta domstol) bekräftat domar från Cella och Jena Oberlandsgerichte (hovrätter enligt svenskt språkbruk) i så kallade gökungemål. Gentester vilka genomförts utan vederbörandes godkännande kränker personlighetsrätten.

Nu skall också Tysklands justitieminister Brigitte Zypries med hänvisning till denna personlighetsrätt straffbelägga män vilka utan moderns tillstånd med gentester söker ta reda på hur det förhåller sig med deras faderskap. Hon vill att den lagen skall införas i hela EU. (Det blir alltså även straffbart att sända prover till laboratorier i länder utanför EU - till exempel Schweiz och Förenta staterna.)

Det uppenbart problematiska är att den moderns personlighetsrätt står i strid med såväl rätten att känna sitt ursprung som mannens rätt att få veta om han verkligen är far till det barn hon fött. Hade jag varit August Strindberg hade jag nog menat att detta visar kvinnoväldets maktspråk mot männen. Men så lyssnar jag häromnatten på Deutsche Welle. Då får jag förklaringen. Den är alls inte så ideell eller ens ideologisk:

-Enligt tillgänglig statistik kan det i Förbundsrepubliken Tyskland röra sig om 1 500 000 barn under 18 år för vilka enligt gällande Unterhaltsrecht bidrag skall betalas men där faderskapet är oriktigt. Om ens hälften av dessa män med hänvisning till gentest skulle kunna bestrida faderskap bleve resultatet en samhällsekonomisk katastrof.

Ja, också personlighetsrätt heter pengar.

Jan Myrdal