ÅSIKT

Bra moderater - ett önsketänk

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

avMartin Aagård

KULTUR

Nu privatiserar Nacka kommun samtliga bibliotek

Christian Lundeberg, Statsminister (aug-nov 1905) för Protektionistiska majoritetspartiet.

Nacka kommuns julklapp till sina medborgare är att man privatiserar alla sina sex bibliotek. Driften ska vara privat. Pengarna kommunala.

Det finns redan ett privatiserat bibliotek i Nacka. Dieselverkstaden. Ett riktigt bra bibliotek på alla sätt. Men bibblan har redan skakats av en konflikt eftersom kommunens kulturchef Börje Sjölund har en relation med en av biblioteksbolagets sex ägare. Enligt Biblioteksbladet (10/2005) har det redan för många år sedan lett till att anställda sagt upp sig på grund av hur resurserna fördelades mellan kommunens bibliotek.

En utredning som nyligen gjorts i Nacka avslöjar dessutom att kommunen saknar insyn i Dieselverkstaden. Man har blandat ihop kommunalt och privat och kan ha brutit mot Lagen om offentlig upphandling.

Att det ens uppstår misstankar kring driften säger något om riskerna med att privatisera bibliotek. Och då pratar vi bara om ett enda bibliotek som hittills saknar konkurrens. I framtiden kommer sex företag att konkurrera om kommunens pengar. Om jag var biblioteksentreprenör i Nacka skulle jag tänka efter noga innan jag gav mig in i den här matchen. Eller vänta, det är väl inte tanken att Dieselverkstadens bibliotek AB ska driva allihop, Börje?

Att det är bibliotekens bästa som är syftet med privatiseringarna (vilket PM Nilsson hävdar i Dagens Nyheter 21 december) är lögn. Om det vore sant – varför vill kommunen då till varje pris lägga ut på entreprenad? Kulturnämndens ordförande Tobias Nässén (M) har inte angett några som helst kvalitetskäl till att biblioteken ska privatiseras de bara ska det.

Nacka kommuns marknadsanpassade kulturpolitik har länge haft problem. Den kulturpeng man var först i landet med att införa ledde till att Nacka Kulturcentrum 2008 fick sparka hälften av sina anställda. Idag står centret utan chef och den offentliga konsten förfaller.

I Åre har man tidigare testat att privatisera biblioteken, men försöket lades ner eftersom det helt enkelt inte fungerade. Inga andra nordiska länder har ens provat modellen.

Jag vet vad jag vill ha i julklapp.

Ett par riktigt, riktigt gamla gammelmoderater. Ett par borgerliga politiker som inser att samhället har vissa gemensamma intressen och skyldigheter. Bland annat barnens bästa.

Gammelmoderater som inte är helt förblindade av den frikyrkliga tron att marknaden kan lösa allt. Gärna ett par som själva drivit företag i verkligheten, inte bara i halvmysko kommunala halvformer, och vet att det kan innebära stora svårigheter i längden.

God jul, på er, var ni än är.