ÅSIKT

Gabriel Byström får Aftonbladets Liffnerstipendium

Gabriel Byström, kulturchef på Göteborgs-Posten, får Axel Liffner-stipendiet, Aftonbladets pris till årets kulturjournalist.
Foto: Thomas Johansson
KULTUR

Aftonbladets Axel ­Liffner-stipendium ut­delas årligen ”till en ­kulturjournalist som i sin verksamhet kombinerar djup kunskap om konst och kultur med ett lyhört sinne för kulturjournalistikens språk och uttrycks­medel”.

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Till stipendiat för år 2014 har utsetts Gabriel Byström, Göteborgs-­Posten.

Juryns motivering

Det finns inte längre någon sund balans mellan siffrorna och bokstäverna.

I kollisionen mellan kvalitetsjournalistiken och vinstkraven vinner allt oftare profitjägarna, trots att de ­goda bokstäverna är de goda siffrornas förutsättning.

När tidningsekonomin kärvar krävs en debatt om vad journalistiken är värd, vad demokratin får kosta och vad ”direktören för det hele” egentligen förtjänar. Till det tarvas civilkurage.

I Sverige finns blott en publicist som vägrat låta tystnaden triumfera. Med sällsynt integritet och saklighet, lika renons på behagsjuka som önskan om spektakulär positionering, har han tagit strid för oss alla.

2014 års Axel Liffner-stipendium tilldelas Göteborgs-Postens kulturchef Gabriel Byström.

AXEL LIFFNERSTIPENDIET

Priset på 30 000 kronor in­stiftades 1984 när Afton­bladets kulturredaktör Axel Liffner gick i pension, och han blev också den första mottagaren

Därefter har stipendiet tillfallit:

 Torsten Ekbom

 Kerstin M Lundberg

 Madeleine Gustafson

 Jurgen Schildt

 Madeleine Grive

Staffan Söderblom

Björn Nilsson

Torbjörn Schmidt

Bengt Höglund

Gunnar Bergdahl

Joakim Pirinen

Johan Ehrenberg

Gunilla Kindstrand

Arne Ruth

Göran Hägg

Mikael Löfgren

Anita Goldman

Gunnar Fredriksson

Göran Rosenberg

Ingalill Mosander

Olle Svenning

Cordelia Edwardson

Stefan Jonsson

Marie Lundström

Andres Lokko

Nils Schwartz

Liv Strömquist

Göran Greider

Jane Magnusson

Juryn består av Aftonbladets kulturredaktion.