Stäng dörrarna, SL

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Dror Feiler om Gaza och lokaltrafikens affärer med företag som bryter mot folkrätten

Den 20 januari 2009 ska Stockholms lokaltrafiks styrelse avgöra vilket företag som ska få kontrakt på driften av SL-trafiken fram till 2016. Det kan synas vara en oförarglig affär. Så är emellertid inte fallet. Särskilt inte med tanke på den senaste tidens våldsamma blodsutgjutelse som det palestinska folket utsatts för i och med den israeliska statens angrepp på befolkningen i Gaza.

Stockholms läns landsting, SL, och dess styrelse har bakvägen blivit ordentligt involverat i det folkrättsbrott som under årtionden pågått mot palestinierna och som under de senaste dagarna nått en ny och högre nivå av brutalitet med hundratals döda och sårade och lemlästade i tusental.

Veolia är ett transnationellt företag med huvudkontor i Paris med 350?000 anställda, som bland annat driver buss- och järnvägstrafik över i stort sett hela Sverige. Företaget är ett av en handfull företag som är kvar i förhandlingsrundan för att driva Stockholms tunnelbana under de kommande åtta åren. Kontraktet är på otroliga 35 miljarder kronor och är därmed det hittills största icke militära kontraktet i Europa.

Sedan flera år tillbaka deltar Veolia i ett spårvägsbygge i Jerusalem. Arbetet med projektet ligger delvis på ockuperad palestinsk mark. Företaget har sedan lång tid tillbaka uppmanats att inte delta i de delar av spårvägsprojektet som ligger på ockuperat territorium, eftersom man därigenom stödjer Israels brott mot folkrätten och försvårar fredsprocessen.

FN:s säkerhetsråd har i ett flertal resolutioner slagit fast att östra Jerusalem är ett område under utländsk ockupation. Det är vidare fastslaget att den internationella humanitära rätten är tillämplig på de ockuperade palestinska områdena, inklusive östra Jerusalem. Israel är därmed bundet att följa den fjärde Genèvekonventionen från 1949.

Spårvägsprojektet bidrar till att förstärka ockupationen av östra Jerusalem och syftar till att knyta samman de illegala bosättningarna i östra Jerusalem med det israeliska västra Jerusalem. Detta trots att bosättningarna på ockuperad mark enligt internationell rätt är folkrättsstridiga.

SL har ett stort ansvar då man fattar beslut om vem som ska driva kollektivtrafiken i Storstockholms område. Som SL-resenär ska man inte behöva känna obehag för att man måste resa med ett företag som aktivt medverkar till folkrättsbrott.

Sverige deltar aktivt i fredsprocessen i Mellanöstern och betalar dessutom över 600 miljoner kronor per år för att förbättra den humanitära situationen i den ockuperade palestinska områdena. De illegala bosättningarna och utbyggnaden av en illegal infrastruktur anses av Sveriges regering och EU vara bland de största orsakerna till den humanitära krisen och är ett hinder för fredprocessen.

Det är oacceptabelt att svensk offentlig sektor ska köpa produkter och tjänster från företag som Veolia som så flagrant bryter mot folkrätten och som i praktiken motverkar den svenska utrikespolitiken och därigenom undergräver Sveriges utrikespolitiska trovärdighet.

Det enda rimliga är att SL omedelbart bryter förhandlingarna med Veolia och uppskjuter det beslut om upphandling som ska fattas den 20 januari 2009.

Dror Feiler, konstnär och debattör

Publisert:

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturchef Karin Petterson guidar till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.