Så slår fildelningen mot små skivbolag

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

1 av 3
Håkan Hellström...

2008 drog Madonna in två miljarder på sin musik, varav tre procent kom från skivförsäljningen. Det är inte de stora, internationella bolagen som förlorar mest på fildelningen – de verkliga förlorarna är alla oberoende, småskaliga, ekonomiskt svaga bolag och artister, som tillsammans skapar ungefär 90 procent av det totala musikutbudet.

Låt mig ta ett exempel från min skivutgivning i egna bolaget Slowbeat. För att bekosta en cd använder jag min egen studio som jag tagit lån för att driva. Utgivningen bekostas delvis via fonogrambidrag från Statens kulturråd. Bidraget kan exempelvis vara utformat så att jag får halva totalkostnaden av 60 000 kronor (500 cd á 120 kronor för att hålla ett modest pris). För att nå break-even behöver jag sälja 250 cd. Det krävs alltså bara en ynka nedladdning för att kostnaderna inte ska gå ihop. Teoretiskt går jag miste om 30 000 kronor om cd:n fildelas 250 gånger (vilket inte alls är ovanligt).

Till och med 3 mars pågår rättegången mot Pirate Bay, i dag med cirka 22 miljoner användare. Åtalet, som nu har mildrats, gäller framställningen av torrentfilen som möjliggör masskopiering. Målsägare är ett tjugotal nordiska och amerikanska musik- film och datorspelsbolag som menar att Pirate Bay har tillhandahållit möjligheten att fildela. Pirate Bay hävdar att man ”bara hänvisat till skyddade filer och faktiskt inte medverkat till själva kopieringen”. Inget ”bevisar att de nedladdade filerna i stället skulle ha köpts som cd eller dvd”. Och ”det framgår inte i vilket land de påstådda intrången har ägt rum”.

Fildelningsförespråkarna försöker socialisera in oss i en känsla av att verkets originalitet inte existerar. De lever i en shuffle-kultur där man tömmer och byter ut sina playlists eftersom innehållet ändå är ”gratis”.

Men det är många som hoppas på en fällande dom för Pirate Bay: Snook, Petter, Håkan Hellström, Lena Philipsson, Cardigans och alla andra som blivit bestulna. Även STIM gör det, och åberopar ”STIM-modellen” som ett alternativ till fildelningen. Modellen innebär att en internetanvändare ska kunna teckna ett abonnemang med en högre månadsavgift, som gör det möjligt att lagligt ladda ner och för eget bruk använda musik på internet.

En fällande dom skulle kunna vara startskottet till så genomgripande omskrivningar och tillägg i upphovsrättslagen att vi får en ny grundlag. Fildelare försvarar privatsfären. Upphovsrättsinstanserna försvarar lagparagrafen. Och ändå befinner vi oss bara ett

moraliskt musklick från varandra ...

Mikael Strömberg

Publicerad: