ÅSIKT

Rabatt på dråp av träl

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Äldre västgötalagen skrevs i början av 1200-talet och är därmed den äldsta svenskspråkiga bok som finns. Det är också en av de bäst bevarade medeltida landskapslagarna. När Föreningen för västgötalitteratur nu ger ut Äldre västgötalagen i nyöversättning är det en viktig insats.

Lagen ger uttryck för ett brutalt klassamhälle med en stark hederskultur. Det blev höga böter om man dräpte en västgöte, men straffrabatt för den som bara slog ihjäl en tysk eller en man från Svealand. Billigast var att dräpa någon annans träl. För visst fanns träldomen kvar på 1200-talet trots att Västergötland då hade varit kristet i flera hundra år. Att det skulle ha varit kristendomen som avskaffat den svenska träldomen är en seglivad myt som definitivt avlivas med nyutgåvan av Äldre västgötalagen.

Egendomsbrott såg lagen mycket allvarligt på. Straffet för stöld var ofta döden och arvsbalken var en av de mest omfattande avdelningarna. Viljan att skydda arvet och egendomen förklarar kanske också de stränga straffen för den som ligger med någon annans hustru.

Däremot fanns inget förbud mot homosexuella handlingar. Att företeelsen ändå varit känd förr i tiden visar Äldre västgötalagens bestämmelser om olaga förtal. Det räknades som förtalsbrott om man anklagade en man för att ha blivit lägrad av en annan man. Det var alltså skamligt, men inte olagligt, att vara den passiva parten i ett homosexuellt samlag. Att sätta på en annan man var inte ens skamligt, utan helt okej.

Det här är bara några exempel på vilken kunskap om vår historia man kan få genom att läsa gamla lagtexter. Äldre västgötalagen visar med all önskvärd tydlighet hur de normer och värderingar som styr oss ändras med tiden.

Tyvärr har utgåvan fått en lite tråkig inramning och getts ut i två överambitiösa volymer. Att lagtexten publiceras både i originalspråk och med nutida svensk översättning är bra. Men att trycka hela texten i faksimil samt bifoga en massa kommentarer och dokument som funnits i samma avskrift på Kungliga biblioteket är lite överdrivet. Den här utgåvan verkar vara riktad till forskare och experter. Men egentligen är det en bok som angår alla som bor i detta land och vill förstå sin egen historia.

Kalle Holmqvist