ÅSIKT

Tredje rikets grundsatser måste granskas än i dag

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

avJan Myrdal

KULTUR

Vi måste fortfarande ta ställning till historien

Det tycks endast vara Jens Christian Brandt som påpekat att den hyllade tyska tv-filmen Krigets unga hjärtan är kitsch. Ja, den är en politiskt och konstnärligt tafflig remake av den stora filmen från 1964–1965 om Hitlerjugend-generationens krig: Joachim Kunerts Die Abenteuer des Werner Holt. Dvd finns på tyska Amazon för 9,99 Euro.

Nog kan Magyar Gárdai Ungern, Chrysi Avyi (Gyllene gryning) i Grekland och våra rätt betydelselösa stöveltrampare i visst läge kunna bli blodsbesudlat farliga så som svartskjortor i Italien på tjugotalet och SA i Tyskland kring 1930.

Nordisk ungdom på tidigt fyrtiotal var som Kunerts unga tyskar. De fanns i min klass på Bromma läroverk. Visst var de antisemiter men från bildade borgerliga familjer och de mobbade inte judarna i klassen.

I Nordisk Ungdom var de fostrade av Arne Clementsson och nog var de beredda till såväl inbrott hos Clarté som att så småningom hjälpa tyska krigsförbrytare fly till Sydamerika genom Odessa men framför allt skulle de vara svenska grabbar.

Per Olov Sundman var en av dem, men han ljög sig ett anständigt annat jag. Christer Strömholm gjorde det inte. Han förblev i olika roller den kamratskapsledare han fostrats till i Nordisk ungdom. Den grabbigheten gjorde honom till en fotolärare omgiven av troget beundrande elever. Vi kände varandra. Arbetade samman i Myglaren.

Om hans estetiska syn och hela den politiskt svävande grupp svenska konstnärer, författare och teaterfolk (Ingmar Bergman!) han då ingick i från tidigt fyrtiotal finns en del att skriva om.

Nazismens brottslighet var typisk. Just då var dess – och det kejserliga Japans – folkmord grövre. Men ententens – Frankrikes, Förenta staternas och Storbritanniens (för att inte tala om Belgiens!) – folkmord hade årtiondena dessförinnan varit värre och skulle sedan bli det än mer efter 1945.

Avgörande är det som Ann Morrow Lindbergh suddigt sökte formulera 1940 i den av oss på vår kant då utskällda boken The Wave of the Future. Det som tagit form som nazism var framtidens våg som rullade in mot oss och som inget kunde hindra.

Det var också i Tredje riket de grundsatser och regler som nu förverkligat sig i EU formulerats av dess tongivande ekonomer och samhällsforskare. Det är kärnfrågan att i praktik ta ställning till.