ÅSIKT

EU-påhopp på pressfriheten

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

avJon Weman

KULTUR

Inskränkningar i pressfriheten föreslås för medier med ”fel” åsikter

EU gör för dålig reklam för sig själv. Det hävdas i ett PM som de brittiska, danska, litauiska och estniska regeringarna står bakom och presenterade för övriga medlemsstater i förra veckan. Det räcker inte med att göra ”sitt varumärke synligt”, man måste skapa nya, moderna, kommunikationskanaler med målet att ”propagera för EU som idé”, ”påverka attityder och beteenden inom nyckelgrupper” och ”slå an emotionellt”.

Som förebild nämns Radio free Europe som USA skapade ­under kalla kriget.

Det rätta budskapet kan föras fram genom nyhetskanaler, dokumentärer och även ”underhållning”, sägs det.

PM:et är utformat utifrån konflikten med Ryssland och den föreslagna propagandasatsningen framställs som ett svar på en rysk pr-offensiv genom medier som Russia Today. Men som det presenterades bara dagar efter attacken mot Charlie Hebdo, har upphovsmännen lagt till att det också är ”kritiskt för att motstå manipulation från radikala islamister”.

I texten rekommenderas också att nationella myndigheter som övervakar media ska, ”med respekt för yttrandefriheten”, ingripa hårdare mot de ryska mediernas lokala filialer inom Europa om de ”vilseleder, manipulerar, sprider hat eller propagerar för krig” (särskilt den sista punkten väcker frågan om inte också många av EU-ländernas egna medier åtskilliga gånger i modern tid förespråkat krig, från Kosovo till Libyen).

Medan Europa står enat i att fördöma islamistiska extremisters attack på en fri press, passar alltså ett par europeiska regeringar på att föreslå inskränkningar i pressfriheten för medier med ”fel” åsikter.